รายชื่อผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลหัวเฉียว