กิจกรรมเพื่อสังคม : โครงการจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล                                                 
   

   

โครงการจิตอาสา  การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล
โรงพยาบาลหัวเฉียว  เปิดรับจิตอาสา  ทั้งนักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ที่มีจิตใจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม   ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและโรงพยาบาล  เช่น  การแสดงดนตรี การช่วยเหลือผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น


ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน