กิจกรรมเพื่อสังคม : โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

   

  

โครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย  และไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลใดๆ  หรือสิทธิ์ที่มีไม่ครอบคลุมต่อการรักษาพยาบาล

 


ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน