คณะผู้บริหาร รพ.หัวเฉียว

นางประภัสสร รุจิรากรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นายแพทย์พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

นายเอกชัย วานิชกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสนับสนุนบริการ

นางอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

นางนงลักษณ์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

พญ.มนนภา ขุนณรงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1

นายแพทย์สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2

นางสาวพวงพลอย หาญวีระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 1

นางเพ็ญแข พรหมผลิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 2

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว   ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   เสียงตอบรับจากผู้รับบริการ   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด