คณะกรรมการบริหาร รพ.หัวเฉียว

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
ประธานกรรมการบริหารฯ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ

นายกำสิน เสรฐภักดี
รองประธานคณะกรรมการบริหารฯ

นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
กรรมการบริหารฯ

ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการบริหารฯ

นายสุธี เกตุศิริ
กรรมการบริหารฯ

นายแพทย์สามารถ ตันอริยกุล
กรรมการบริหารฯ

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
กรรมการบริหารฯ

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการบริหารฯ

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว   ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด