ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว
สถานผดุงครรภ์หลังศาลป่อเต็กตึ๊ง
และเจ้าหน้าที่  แพทย์ พยาบาล
ในยุคแรกการก่อตั้ง


โรงพยาบาลหัวเฉียว ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  เริ่มจากเป็นสถานพยาบาลผดุงครรภ์เล็กๆ  เปิดให้บริการทำคลอด
ทั้งในและนอกสถานที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481 มีสถิติคนไข้นอกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จนสถานที่ไม่สามารถรองรับผู้มารักษาได้
แม้แต่ใน ช่วงปี พ.ศ. 2485 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่กรุงเทพฯ ถูกโจมตี แพทย์และพยาบาลยังคงให้บริการ
ทำคลอดและรักษาพยาบาลอย่างไม่ย่อท้อ

เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เนื่องจากประชากรในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำริ
ให้ย้าย โรงพยาบาลฯ จากบริเวณหลังวัดเทพศิรินทราวาสมายังสถานที่ตั้งปัจจุบันโดยหันหน้าออกทางถนนกรุงเกษม
และเริ่มต้น โครงการก่อสร้างอาคารถาวรและทันสมัยสมบูรณ์แบบขึ้น เพื่อรองรับการบริการรักษาพยาบาลครอบคลุม
ทุกสาขาโรคโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะ

อาคาร 22 ชั้น จึงได้กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2513 ด้วยความร่วมมือและแรงใจของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบทุน
ก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างไม่ขาดสาย การก่อสร้างเสร็จสิ้นลงในปีพ.ศ.2521 และเปิดบริการ
ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2521 เป็นต้นมา

พระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์-
วลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบ
พิธีเปิดอาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
อย่างเป็นทางการ


และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัวภูมิพล-
อดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด
อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว อย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน โรงพยาบาลหัวเฉียว เติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (GENERAL HOSPITAL) ให้บริการทุกสาขา
การแพทย์ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามรอยปณิธานของหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมให้บริการ ด้วย คุณภาพมาตรฐาน HA
(Hospital Accreditation)


วิสัยทัศน์  :
หัวเฉียวก้าวไกล มั่นใจมาตรฐาน ประทับใจบริการ โรงพยาบาลเพื่อสังคม

พันธกิจ   :
รักษาพยาบาลด้วยคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ พร้อมพัฒนามาตรฐาน
เพื่อความพอใจของผู้มาใช้บริการและประโยชน์สุขของสังคม

คำขวัญ  :
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม

คำนิยามคุณภาพของโรงพยาบาลหัวเฉียว  :
เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ  ทำงานเป็นทีม


ขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน