ประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

 

 
     -  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในอดีต
     -  คณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในยุคแรกเริ่ม

อุดมการณ์แห่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีรากฐานมาจากความเชื่อ อันสืบเนื่องตกทอดมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
ของชาวจีน ในหลักเมตตาธรรมและแนวจริยวัตรอันประเสริฐของ  หลวงปู่ไต้ฮงโจวซื่อ เมื่อนายเบ๊ ยุ่นเซียง
อัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่ไต้ฮง  ขึ้นเรือกลไฟจากซัวเถา ใช้เวลา 10 วัน มาถึงกรุงเทพฯ และประดิษฐานไว้
ที่ร้านกระจกยุ่นเซียง แถบวัดเลียบชาวจีนทั้งหลายในกรุงเทพฯซึ่งเลื่อมใสศรัทธา ได้พากันมากราบไหว้เป็น
จำนวนมาก


 

     -  รถป๋องแป๋งเก็บศพ
     -  สุสานวัดดอน

จนกระทั่งปี พ.ศ.2452 มีพ่อค้าชาวจีน 12 คน นำโดยพระยาอนุวัตรราชนิยม ได้จัดตั้ง  "คณะเก็บศพไต้ฮง"
จ้างพนักงานนำโลงกับเครื่องนุ่งห่มสำหรับศพไปหามศพ และจัดการฝังศพ ซึ่งในระยะต่อมาเมื่อเศรษฐกิจฝืดเคืองลง
คณะเก็บศพไต้ฮงกงนี้ยังได้รับพระราชทานเงินอุดหนุน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6
ปีละ 2,000 บาท

ต่อมาได้มีการจัดซื้อที่ดินถนนพลับพลาไชย เพื่อเป็นที่ตั้งศาลเจ้าป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งสร้างตามสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้
อัญเชิญพระรูปจำลองที่นายเบ๊ ซุ่งเชียง อัญเชิญมาจากประเทศจีน มาประดิษฐานไว้เป็นพระประธาน

ในปี พ.ศ.2480 คณะเก็บศพไต้ฮงกง ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็น มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊งเป็นมูลนิธิลำดับที่ 11
ของประเทศสยาม ดำเนินกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ยังคงมุ่งเน้น
การช่วยเหลือบรรเทาที่ ตรงจุด ทันที ทันเหตุการณ์โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา


 

 

 

 

 

 

 

-  บรรเทาวาตะภัยภาคใต้
-  บรรเทาอัคคีภัย
-  แจกเครื่องกันหนาว
-  แจกน้ำบรรเทาภัยแล้ง
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ครบวงจร คือ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีงานดังนี้
1. การกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย
2. การเก็บศพไร้ญาติและฌาปนกิจ
3. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์  เช่น  ทิ้งกระจาด
4. งานด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ได้แก่  การสร้างโรงพยาบาลหัวเฉียว
    หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน  ศูนย์การแพทย์ไทย-จีน
5. งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่  การสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน