ชีวประวัติของหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง  

 

 

 

รูปปั้นหลวงปู่ไต้ฮง
ตั้งอยู่ ณ ศาลเจ้าป่อเต็กตึ๊งชีวประวัติของหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง 

ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๊ว มณฑลกวางตุ้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านเกิด
ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อ พ.ศ.1582  สมัยราชวงศ์ซ่ง จากตระกูลลิ้ม เดิมชื่อ หลิงเอ้อ

ครอบครัวของท่านสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน  ได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการและพุทธศาสนา สอบได้เป็นบัณฑิต
ระดับจิ้นซือ (บัณฑิตชั้นเอก) เข้ารับราชการเป็นนายอำเภอ  เมื่ออายุ 54 ปี  และมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนา
ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะเป็นเวลายาวนานในมณฑลฮกเอี้ยน

เมื่อท่านเจริญอายุได้ 81 ปี ได้ธุดงค์มาถึงอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง เข้าจำพรรษา ที่อาราม
เล่งจั๊วโก๋วยี่ ในปักซัว  และต่อมาจึงย้ายไปที่วัดเมี่ยนอันกวน ในตำบลฮั่วเพ่ง ซึ่งมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อยู่เป็นเนืองนิจ  ทั้งเวลามีพายุ  น้ำท่วม  ไฟไหม้  โรคระบาด ภัยแล้ง ซึ่งจะมีผู้คนล้มตายจำนวนมากท่านก็เก็บศพ
ไปฝังให้โดยไม่รังเกียจ

ตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่  จัดหาอาหาร สิ่งของ ให้ผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ให้
ประกอบกิจกรรมการกุศลกันอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ จริยวัตรแห่งเมตตาธรรมของท่านนั้น ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิต
ที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ

ท่านเห็นผู้คนข้ามแม่น้ำเหลียงเจียงที่กว้างใหญ่ถึง 300 วา สายน้ำเชี่ยวตลอดปีเกิดเรือล่มคนจมน้ำตายเสมอ
ก็ชักชวนชาวบ้านบริจาคกำลังกายกำลังทรัพย์ลงมือสร้างสะพานฮั่วเพ้งให้ 

ท่านมรณะภาพลงในปี พ.ศ. 1670 สิริรวมอายุได้ 88 ปี  ชาวจีนทางตอนใต้แถบแต้จิ๋วซัวเถา
ศรัทธาเลื่อมใสท่านต่อเนื่องกันมา


   สะพานฮั่วเพ้งโบราณ                                                     สะพานฮั่วเพ้ง พ.ศ. 2543


ขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน