คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และกายภาพบำบัด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลหัวเฉียว


ให้การบำบัดรักษา ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ดังนี้
  1. โรคทางระบบประสาท
  2. โรคทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
  3. โรคระบบทางเดินหายใจ และทรวงอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
Physical Medicine and Rehabilitation Clinic
ชั้น 3 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3310, 3313


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด