โครงการเบิกทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี
ตรวจสุขภาพและป้องกันโรคผู้ประกันตน โดยโครงการประกันสังคม

เสียงตอบรับจากผู้ประกันตน
กับ รพ.หัวเฉียว

เหตุผลที่ผู้ประกันตนไว้ใจให้ รพ.หัวเฉียว ดูแลสุขภาพ


ผุ้ประกันตน ทำฟัน 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายโรงพยาบาลหัวเฉียว


โครงการเบิกทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี
ตรวจสุขภาพและป้องกันโรคผู้ประกันตน โดยโครงการประกันสังคม

เสียงตอบรับจากผู้ประกันตน
กับ รพ.หัวเฉียว

เหตุผลที่ผู้ประกันตนไว้ใจให้ รพ.หัวเฉียว ดูแลสุขภาพ

ขึ้นด้านบน