แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมนพ. พงษ์สันติ์  ลี้สัมพันธ์

อายุรแพทย์โรคเบาหวาน
และต่อมไร้ท่อข้อมูลการรักษา
โรคเบาหวานในผู้ใหญ่  เด็ก  และสตรีตั้งครรภ์
โรคเบาหวานจากยา
โรคไทรอยด์  เช่น  ไทรอยด์เป็นพิษ  ไทรอยด์ต่ำ
ก้อนไทรอยด์  มะเร็งไทรอยด์
โรคต่อมใต้สมอง  เช่น  เนื้องอก  ขาดฮอร์โมน
โรคต่อมหมวกไต  เช่น  เนื้องอก  ความดันโลหิตสูง
ขาดฮอร์โมน
โรคของระบบสืบพันธุ์
โรคต่อมพาราไทรอยด์

 

 

 

 

 

 

 นพ.วีรเทพ  รัตนสุวรรณศรี

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดข้อมูลการรักษา
โรคหัวใจ  ได้แก่  โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ
โรคหลอดเลือด  ได้แก่  ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดโป่ง

 

 

 

 

 

 นพ.ทวีชัย พฤกษ์ธนากุล
นพ.ทวีชัย  พฤกษ์ธนากุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดข้อมูลการรักษา
โรคหัวใจ  ได้แก่  โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ
โรคหลอดเลือด  ได้แก่  ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดโป่ง

 

 

 

 

 

 
พญ.อัญชลี  โวหเกียรติ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือดข้อมูลการรักษา
โรคหัวใจ  ได้แก่  โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ
โรคหลอดเลือด  ได้แก่  ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดโป่ง

 

 

 

 

 

 
นพ.พรชัย  ตั้งลัคนวนิชย์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร
และตับข้อมูลการรักษา
โรคหลอดอาหาร
โรคกระเพาะอาหาร
โรคลำไส้
โรคตับอ่อน
โรคทางเดินน้ำดีและตับ

 

 

 

 

 

 
นพ.วิโรจน์  เศรษฐิน
อายุรแพทย์โรคปอด
และทางเดินหายใจข้อมูลการรักษา
โรคหอบหืด
โรคถุงลงโป่งพอง
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
โรคปอดอักเสบทุกชนิด
วัณโรคปอด
ความดันปอดสูง
โรคมะเร็งปอด
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวกับปอด

 

 

 

 

 

 
นพ.ประพัฒน์  วงศ์วิสุทธิกุล

อายุรแพทย์โรคปอด
และทางเดินหายใจข้อมูลการรักษา
โรคหอบหืด
โรคถุงลงโป่งพอง
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
โรคปอดอักเสบทุกชนิด
วัณโรคปอด
ความดันปอดสูง
โรคมะเร็งปอด
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ
โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวกับปอด

 

 

 

 

 

 
พญ. จรรยาพร  ตั้งประเสริฐ
อายุรแพทย์โรคไต

ข้อมูลการรักษา
โรคไตเสื่อม  ไตวาย  จากทุกสาเหตุ
Nephrotic Syndrome
โรคไตอักเสบลูปัส
ความดันโลหิตสูงรุนแรง
สมดุลเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
ไตอักเสบจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อไวรัส

 

 

 

 

 

 
พญ.อนัญญา  เมืองงามสมบูรณ์

อายุรแพทย์โรคไต

ข้อมูลการรักษา
โรคไตเสื่อม  ไตวาย  จากทุกสาเหตุ
Nephrotic Syndrome
โรคไตอักเสบลูปัส
ความดันโลหิตสูงรุนแรง
สมดุลเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
ไตอักเสบจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อไวรัส

 

 

 

 

 

 
พญ. ดวงตา  สิตตะไพโรจน์

อายุรแพทย์โรคผิวหนัง
ข้อมูลการรักษา
ผิวหนังอักเสบ   สิว
งูสวัด  สุกใส
เริม
ผื่นแพ้ยา   ผื่นลมพิษ
โรคผิวหนังทางอายุรกรรม

 

 

 

 

 

 
นพ. อัครพงศ์  แสนเรือง

อายุรแพทย์โรคเลือด


ข้อมูลการรักษา
โลหิตจาง
เม็ดเลือดข้น
ไขกระดูกผิดปกติ
เกล็ดเลือดผิดปกติ
เม็ดเลือดขาวผิดปกติ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

 

 

 

 

 
พญ.พัชราวดี  รงค์วราโรจน์

อายุรแพทย์โรคเลือด


ข้อมูลการรักษา
โลหิตจาง
เม็ดเลือดข้น
ไขกระดูกผิดปกติ
เกล็ดเลือดผิดปกติ
เม็ดเลือดขาวผิดปกติ
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

 

 

 

 

 
นพ.พจน์  อินทลาภาพร
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

ข้อมูลการรักษา
สมองอักเสบ  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ฝีในสมอง
ปอดอักเสบ  ฝีในปอด
ฝีในตับ
ติดเชื้อในช่องท้อง
ติดเชื้อในช่องท้อง
เอดส์
ติดเชื้อรารุนแรง
ติดเชื้อไวรัสรุนแรง
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
ติดเชื้อพยาธิ

 

 

 

 

 

 
พญ.วีรวรรณ  ลุวีระ

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

ข้อมูลการรักษา
สมองอักเสบ  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ฝีในสมอง
ปอดอักเสบ  ฝีในปอด
ฝีในตับ
ติดเชื้อในช่องท้อง
ติดเชื้อในช่องท้อง
เอดส์
ติดเชื้อรารุนแรง
ติดเชื้อไวรัสรุนแรง
ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
ติดเชื้อพยาธิ

 

 

 

 

 

 
นพ.ภานุทัต  จันทร์เด่นดวง

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
และสมองข้อมูลการรักษา
โรคระบบประสาท   เช่น  ไขสันหลังอักเสบ
เส้นประสาทอักเสบ  GBS  MG
โรคสมอง  เช่น  เส้นเลือดสมอง  อัมพาต  เนื้องอก
สมองบวม  ลมชัก  ติดเชื้อ  ซึมหรือหมดสติ

 

 

 

 

 

 
นพ.อภิชาญ  ชำนาญเวช

อายุรแพทย์โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลการรักษา
โรครูมาตอยด์
โรค SLE
โรคข้อเสื่อม
โรคเก๊าต์
โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

 

 

 

 

 

 
นพ.ชาญยุทธ  บัณฑิตวัฒนาวงศ์
อายุรแพทย์โรคมะเร็ง

ข้อมูลการรักษา
โรคมะเร็งทุกระบบ  (ยกเว้นมะเร็งไทรอยด์
มะเร็งเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลือง)
การให้เคมีบำบัด


 

 

 

 

 

 
พญ.สุรีรัตน์  จารุหทัย

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ข้อมูลการรักษา
โรคมะเร็งทุกระบบ  (ยกเว้นมะเร็งไทรอยด์
มะเร็งเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลือง)
การให้เคมีบำบัด


 

 

 

 

 

 
พญ.ณัษฐา  พิภพไชยาสิทธิ์

อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ข้อมูลการรักษา
โรคมะเร็งทุกระบบ  (ยกเว้นมะเร็งไทรอยด์
มะเร็งเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลือง)
การให้เคมีบำบัด


 

 

 

 

 

 
พญ.วิลาวัลย์  กำจรปรีชา

จิตแพทย์
ข้อมูลการรักษา
โรคทางจิตเวช
 

 

 

 

 

   ขึ้นด้านบน
โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน