แพทย์ประจำคลินิกสูตินรีเวช   
พญ. เนตรนิภา  พรหมนารท

สูตินรีแพทย์ทั่วไปข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 นพ. ทวีป  ถูกจิตร

สูตินรีแพทย์ทั่วไปข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
นพ. มานิตย์  แสนมณีชัย

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
นพ. ทิฆัมพร  วงศ์พิทยาดิศัย

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
พญ. วารณี  หาญประมุขกุล

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
พญ. มนนภา  ขุนณรงค์

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
นพ. เจตนา  วัฒนาธิษฐาน

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
พญ. สิริรัตน์  อปริมาณ

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
การฝากครรภ์
การคลอดบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
ผ่าตัดมดลูก
ผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่
ผ่าตัดทำหมัน

 

 

 

 

 

 
นพ .เสถียรพงศ์ จารุสินธนากร

สูตินรีเวช เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
รักษาภาวะมีบุตรยาก
สูตินรีแพทย์การผ่าตัดผ่านกล้อง

ข้อมูลการรักษา
ค้นหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากของคู่สมีภรรยา
รักษาให้มีบุตร  ทั้งแบบธรรมชาติ  และด้วยนวัตกรรม
IVF,  ICSI   สามารถเลือกเพศบุตรได้
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ถุงน้ำที่รังไข่
เนื้องอกในโพรงมดลูก
เลือดออกผิดกปกติจากโพรงมดลูก

 

 

 

 

 

 
พญ. อรัญญา  ยันตพันธ์

สูตินรีแพทย์การผ่าตัดผ่านกล้อง
ข้อมูลการรักษา
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
ถุงน้ำที่รังไข่
เนื้องอกในโพรงมดลูก
เลือดออกผิดกปกติจากโพรงมดลูก

 

 

 

 

 

 
ผศ.นพ. อรรถพล  ใจชื่น

สูตินรีแพทย์ โรคมะเร็งระบบ
สืบพันธุ์สตรีข้อมูลการรักษา
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งรังไข่
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งปากช่องคลอด
มะเร็งในกล้ามเนื้อมดลูก

 

 

 

 

 

 
นพ. จักรพันธ์  ขุนณรงค์

สูตินรีแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลการรักษา
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งรังไข่
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งปากช่องคลอด
มะเร็งในกล้ามเนื้อมดลูก

 

 

 

 

 

 
พญ. รัชดาวรรณ  สุขลิ้ม

สูตินรีแพทย์เวชศาตร์
มารดาและทารกในครรภ์ข้อมูลการรักษา
การตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรม
การอัลตร้าซาวด์ขั้นสูง เพื่อตรวจความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์
ให้คำปรึกษาโรคของมารดาที่มีผลต่อทารก และความผิดปกติของทารกในครรภ์

 

 

 

 

 

 
พ.ต.ท.นพ. สุขสันต์  ก่อแพร่พงศ์

สูตินรีแพทย์เวชศาตร์
มารดาและทารกในครรภ์ข้อมูลการรักษา
การตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรม
การอัลตร้าซาวด์ขั้นสูง เพื่อตรวจความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์
ให้คำปรึกษาโรคของมารดาที่มีผลต่อทารก และความผิดปกติของทารกในครรภ์

 

 

 

 

 

 
พญ. พัทยา  เฮงรัศมี

สูตินรีแพทย์โรคนรีเวช
ทางเดินปัสสาวะ
และผ่าตัดผ่านกล้อง


ข้อมูลการรักษา
ปัสสาวะเล็ด  กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ผ่าตัดรักษาภาวะกระบังลมหย่อนยาน
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


 

 

 

 

 

 ขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน