ผ่าตัดจอประสาทตา

โรคจอประสาทตา, ศูนย์จักษุ, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว
ผ่าตัดจอประสาทตา

จอประสาทตา (Retina) คือ ส่วนที่อยู่บริเวณผนังด้านในสุดของดวงตา ประกอบด้วยเซลล์รับภาพจำนวนมาก มีลักษณะเป็นชั้นบางๆ ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแสงที่เห็นให้กลายเป็นสัญญาณประสาทส่งไปยังสมอง ช่วยในการมองเห็นภาพที่ชัดเจน หากเกิดความผิดปกติขึ้นกับจอประสาทตาก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการมองเห็นโดยตรง ทำให้ภาพที่มองเห็นไม่ชัดซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขอย่างถูกวิธีอาจทำให้ตาบอดได้


ปัญหาของจอประสาทตา สามารถพบได้บ่อยซึ่งจะมีอาการที่แตกต่างกันไป

  • เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผู้ป่วยมักมีการมองเห็นภาพแย่ลง มีปัญหาการมองเห็นในตอนกลางคืน มองเห็นเงาหรือจุดสีดำลอยไปมา ในบางรายอาจไม่แสดงอาการที่ชัดเจนมากนักจนกระทั่งมีอาการตาบอดในที่สุด
  • จุดรับภาพชัดจอประสาทตาเสื่อม เป็นภาวะความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัย มักพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยมักมีอาการมองไม่ชัดโดยเฉพาะตรงกลางภาพ มีภาพเบี้ยวไม่คมชัด
  • จอประสาทตาฉีกหรือหลุดออก มักพบในผู้ที่สายตาสั้น เคยประสบอุบัติเหตุที่ตาหรือใบหน้า หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ผู้ป่วยจะมองเห็นจุดดําๆ ลอยไปมา มีแสงไฟในลูกตา มีม่านบังตาหรือตามัวลง

การตรวจวินิจฉัยจอประสาทตา
แพทย์จะตรวจการมองเห็นโดยทั่วไปร่วมกับการหยอดยาขยายม่านตา บางกรณีอาจมีการตรวจเพิ่มเติมโดยการถ่ายรูปจอประสาทตา สแกนดูความหนาของชั้นจอประสาทตาด้วยเครื่องมือพิเศษ ฉีดสีเพื่อดูลักษณะของหลอดเลือด อย่างไรก็ตามโรคจอประสาทตาสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันดวงตาจากแสงแดด งดสูบบุหรี่ รวมถึงการควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน และตรวจเช็คจอประสาทตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาควรเข้าพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจประเมินจอประสาทตาทันที


การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องสแกนจอประสาทตา (Optical Coherence Tomography : OCT) เป็นเทคโนโลยีในการตรวจจอประสาทตาที่จะช่วยให้แพทย์เห็นความผิดปกติของชั้นจอประสาทตาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ ด้วยการใช้แสงส่องเข้าไปในตา และประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ข้อดีของเทคโนโลยี OCT ผู้เข้ารับการตรวจจะไม่ได้รับอันตรายใดๆ จากการสัมผัสรังสี ไม่ต้องฉีดยา รวมถึงสามารถวิเราะห์ได้อย่างแม่นยำและสามารถติดตามผลการรักษาได้


การรักษาโรคจอประสาทตา ปัจจุบันการรักษาโรคจอประสาทตามีหลายวิธีโดยแพทย์จะพิจารณาจากปัญหาจอประสาทตาที่พบ ได้แก่ การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา การรักษาจอตาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด หากได้รับการรักษาที่เหมาะสมสามารถทำให้การมองเห็นคมชัดยาวนานได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคจอประสาทตา

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ป้องกันดวงตาจากแสงแดด
  • ลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ตรวจเช็คจอประสาทตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้วยความปรารถนาดีจาก.. ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว


  แพ็กเกจผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา   โปรแกรมตรวจสุขภาพตาด้วยจักษุแพทย์   ภาวะเสี่ยงกับวุ้นตาเสื่อม   ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด