ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียวการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
1.  การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
2.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3.  การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความสูง (Echocardiography)
4.  การตรวจด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งด้วยสายพาน (Exercise Stress Test)
5.  การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

 

การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจโดยการฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary angiography)
เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน เนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ หรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการ
แน่นหน้าอกและเหนื่อยง่าย  เมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉันแล้วคาดว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน มีความจำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีฉีดสีสวนหัวใจ
เพื่อดูหลอดเลือดหัวใจว่าตีบหรือตันที่จุดใด ก่อนที่จะตัด  สินใจ ให้การรักษาต่อไป ได้แก่ การทำบอลลูนและใส่ขดลวด เพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจซึ่งสามารถดำเนินการต่อเนื่องหลังการฉีดสีสวนหัวใจเลยก็ได้

การตรวจหลอดเลือดหัวใจมีหลายวิธี
  ซึ่งวิธีการฉีดสีสวนหัวใจ จะเป็นการตรวจลำดับสุดท้าย ผลที่ได้จากการฉีดสีสวนหัวใจจะเป็นคำตอบสุดท้าย
ของการตัดสินวิธีการการรักษาการฉีดสีสวนหัวใจ ประกอบด้วยการฉีดสี และการสวนหัวใจ

การฉีดสี คือ
การฉีดสารน้ำที่ทึบรังสีเข้าไปในร่างกาย  ผ่านทางหลอดเลือดแดง  สารทึบรังสีนี้เป็นสารไอโอดีนที่ปลอดภัยต่อร่างกาย สารไอโอดีน
จะมีมากในอาหารทะเล  ดังนั้นผู้ป่วยที่แพ้อาหารทะเลจะมีโอกาสแพ้สีที่ฉีดได้ จึงต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน ปริมาณที่ใช้ฉีดเข้าไปในร่างกาย
จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของไตอยู่แล้ว  อาจต้องใช้ปริมาณให้น้อยลง


การเตรียมตัวก่อนและหลัง การฉีดสีสวนหัวใจ

1.  งดรับประทานอาหารประมาณ 4 ชั่วโมงก่อนทำหัตถการ   ยกเว้นยาและน้ำ  ยกเว้นยาบางตัวที่แพทย์สั่งให้งด
2.  ในวันนัดทำการฉีดสีสวนหัวใจ ขอให้มีญาติที่สามารถตัดสินใจการรักษาได้มาอยู่ด้วย เพื่อตัดสินการรักษาที่สำคัญเช่น การทำบอลลูนขยาย
     หลอดเลือด การผ่าตัดทำบายพาส หรือรับยาต่อ
3.  หลังทำการฉีดสีสวนหัวใจแล้ว  ให้ผู้ป่วยนอนนิ่งๆ  ตามเวลาที่แพทย์สั่ง  หลังจากนั้นให้เดินได้  แต่ต้องเดินเบาๆ  ไม่ยกของหนัก หรือออกกำลังหนัก
     เกินไป

การสวนหัวใจ
  คือ การใส่ท่อขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร  ผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหรือที่ข้อมือ ไปตามทางเดินของหลอดเลือดแดง
จนถึงหลอดเลือดหัวใจ  เป็นการสอดท่อสวนทางกับทางเดินของหลอดเลือดแดง


การฉีดสีสวนหัวใจ  ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ  ผู้ป่วยจะรู้ตัวตลอดเวลาขณะที่แพทย์ทำการฉีดสี  (ฉีดยาชา
ไม่ต้องวางยาสลบ)  โดยนอนอยู่บนเตียงที่เลื่อนสไลด์ไปมาได้  ผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกเจ็บในหัวใจหรือในหลอดเลือดเลย เพราะในหลอดเลือด
ไม่มีเส้นประสาทหลังจากนั้นแพทย์จะฉีดสี และเก็บภาพไว้เพื่อตัดสินการรักษาต่อไป  ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  แต่ถ้าหลอดเลือดเหมาะกับการทำ
บอลลูนหรือใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ  แพทย์จะดำเนินการขยายเลย  ใช้เวลาประมาณ 45 – 60  นาที  หลังจากดำเนินการเสร็จแล้วท่อที่ขาหนีบ
หรือข้อมือจะถูกดึงออกและกดรูเข็มที่เจาะไว้  หลังจากนั้นผู้ป่วยนอนเหยียดขาตรงประมาณ 6 ชั่วโมงก็ลุกขึ้นนั่งและเดินได้


การฉีดสีสวนหัวใจมีอันตราย หรือมีความเจ็บปวด  หรือไม่

การฉีดสีสวนหัวใจมีความเสี่ยงจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนประมาณ 0.01%  นับเป็นหัตถการที่มีอันตรายน้อย ถ้าทำโดยแพทย์ที่มีความชำนาญสูง
สำหรับเรื่องความเจ็บปวด  ถือว่าเป็นการตรวจที่แทบจะไม่เจ็บ  หรือมีความเจ็บน้อยมาก เพราะจะเจ็บตอนฉีดยาชาเท่านั้น

 

การรักษา สามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ด้วยวิธี
1.  การทำบอลลูน หรือใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ
2.  การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ


                      แพ็คเกจดูแลหัวใจ


แพทย์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  โรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ โรงพยาบาลหัวเฉียว
 


    นพ.สุรพงษ์   วรสุวรรณรักษ์
  (แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด)
    อายุรกรรม : โรคหัวใจ
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ  หัวใจล้มเหลว
      ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดโป่ง

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

-

12.00-20.00

09.00-12.00

-

09.00-17.00

08.00-11.00

-


.............................................................................................................................................................................

นพ.วีรเทพ   รัตนสุวรรณศรี
 


    นพ.วีรเทพ   รัตนสุวรรณศรี

    อายุรกรรม : โรคหัวใจ
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ  หัวใจล้มเหลว
      ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดโป่ง

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

10.00-14.00

17.00-20.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-14.00

10.00-17.00

09.00-12.00


.............................................................................................................................................................................

นพ.ทวีชัย  พฤกษ์ธนากุล
 


    นพ.ทวีชัย   พฤกษ์ธนากุล

    อายุรกรรม : โรคหัวใจ
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ  หัวใจล้มเหลว
      ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดโป่ง

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

-

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

-


.............................................................................................................................................................................

พญ.อัญชลี   โวหเกียรติ
 


    พญ.อัญชลี   โวหเกียรติ

    อายุรกรรม : โรคหัวใจ
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ  หัวใจล้มเหลว
      ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดโป่ง

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

09.00-15.00

07.00-09.00 (1,2)
09.00-12.00

09.00-12.00

07.00-15.00

09.00-12.00

-

07.00-12.00


.............................................................................................................................................................................

นพ.พนา ตันจรารักษ์  โรงพยาบาลหัวเฉียว
 


    นพ.พนา   ตันจรารักษ์

    อายุรกรรม : โรคหัวใจ
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ  กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อหุ้มหัวใจ  หัวใจล้มเหลว
      ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดโป่ง

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

09.00-17.00

09.00-12.00

-

07.00-09.00

-

-

09.00-17.00


.............................................................................................................................................................................

    ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด

       นพ.สุรพงษ์   วรสุวรรณรักษ์  (แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด)
       นพ.วรวุฒิ   รุ่งแสงมนูญ
       นพ.วสันต์   ชุนเฟื่อง
       นพ.อนุรักษ์   เจียมอนุกูลกิจ
       นพ.ศุภฤกษ์   พัฒนปรีชากุล      ขึ้นด้านบน