คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรค สามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกสะโพกข้อเข่า และอื่นๆ

แพทย์คลินิกกระดูกและข้อ

1. น.พ.ถาวร   สุทธิยุทธ์
2. น.พ.สุชาติ   ฉายเพิ่มศักดิ์

เวลาทำการ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 3300


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน