คลินิกทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาโรคครอบคลุมโรคในช่องปากทุกสาขาซึ่งเน้นความสะอาดในขั้นตอนต่างๆ เป็นสำคัญ อาทิ
•  ทันตกรรมทั่วไป เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน
•  ผ่าตัดฟันคุด ผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร
•  รักษารากฟัน
•  รักษาโรคเหงือก
•  การฝังรากเทียม
•  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
•  ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น การฟอกสีฟัน การตกแต่งแก้ไขฟันหน้า การจัดฟัน
•  ทันตกรรมประดิษฐ์

แพทย์คลินิกทันตกรรม
1. ท.ญ.วัชรี   สัตตะรุจาวงษ์
2. ท.ญ.ณัชชา   สันติวัฒนา
3. ท.ญ.สิริรัตน์  ธนพรไพศาล
4. ท.ญ.วรรณดี   สุขากันยา
5. ท.ญ.หทัยกานต์   วุฒิจรรยารักษ์

เวลาทำการ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 3469 , 3470

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน