คลินิก หู คอ จมูก

คลินิก หู คอ จมูก  บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ด้าน หู คอ จมูก อาทิ
•  โรคเกี่ยวกับช่องหูอักเสบ หรือน้ำหนวกเฉียบพลัน และเรื้อรัง  แก้วหูอักเสบ
•  ตรวจความดันในหูชั้นกลาง
•  ตรวจการทำงานของหูชั้นในและโสตประสาทระดับก้านสมอง
•  การใส่เครื่องช่วยฟังในคนสูงอายุ และเด็กที่หูตึง
•  คอหอยอักเสบเรื้อรัง
•  ริดสีดวงจมูก
•  ไซนัสอักเสบ
•  โรคภูมิแพ้
นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสมรรถภาพในการได้ยินด้วย เครื่องตรวจการได้ยิน  (Audiogram)

แพทย์คลินิกหู คอ จมูก
1. น.พ.ทวีศักดิ์   นำธวัช
2. พ.ญ.นันทรัตน์   โพธิสาร
3. น.พ.จตุพงศ์  บัวแย้ม

เวลาทำการ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : คลินิก หู คอ จมูก  โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 3300

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน