คลินิกตา โรงพยาบาลหัวเฉียว

      
แพ็คเกจผ่าตัดจอประสาทตาด้วยกล้อง 
       แพ็คเกจผ่าตัดต้อกระจก ในราคาเหมาจ่าย