คลินิกอายุรกรรม   |   แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมคลินิกอายุรกรรม

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัย โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี
พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ
รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

การบริการ ด้วยอายุรแพทย์ทั่วไป  และอายุรแพทย์เฉพาะทาง
 โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 โรคทางเดินอาหารและตับ
 โรคปอดและทางเดินหายใจ
 โรคไต
 โรคผิวหนัง
 โรคเลือด
 โรคติดเชื้อ
 ระบบประสาทและสมอง
 โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
 โรคมะเร็ง
 จิตแพทย์

เครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์อันทันสมัย  เช่น
  เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice CT Scan) สามารถตรวจวินิจฉัยโรค
    ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย  เช่น  หัวใจ  สมอง  เส้นเลือด  ช่องท้อง  กระดูก  เครื่องตรวจสภาพความสมบูรณ์ของหลอดเลือด (CAVI)  เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ขยายม่านตา  (Nonmydriatic Fundus Photography)  เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  (Echocardiography)
  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม ระบบดิจิตอล  (Digital Mammogram)  เครื่องตรวจมวลกระดูก  (Bone Mineral Density)  ห้องปฏิบัติการและวินิจฉัย (ห้อง Lab)

การรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เช่น
  การฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ  (CAG)
  การขยายเส้นเลือดหัวใจ โดยวิธีบอลลูน  หรือใส่ Stent  (PCI)
  การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงหัวใจ  โดยใช้หลอดเลือดดำทดแทน (CABG)
  การผ่าตัดเปลี่ยน หรือซ่อมลิ้นหัวใจ
  การวางเครื่องกระตุ้นหัวใจ Pace Maker
  การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD)
ใช้ตรวจจากหลอดอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น
เพื่อตรวจดูการอักเสบ  แผล  กรดไหลย้อน  มะเร็ง  เป็นต้น
  การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย  (Colonoscope) 
ใช้ตรวจทวารหนักถึงลำไส้เล็กส่วนปลาย
เพื่อตรวจดูมะเร็ง  ถ่ายเหลวเรื้อรัง  วัณโรคลำไส้  เป็นต้น
  การตรวจท่อน้ำดีโดยการฉีดสี  (ERCP) 
เพื่อตรวจดูนิ่วในท่อน้ำดี  นิ่วในถุงน้ำดี  ท่อน้ำดีอักเสบ
มะเร็งในท่อน้ำดี  มะเร็งตับอ่อน  เป็นต้น
  การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โรงพยาบาลหัวเฉียว มีศูนย์ไตเทียม มีเครื่องฟอกไตบริการถึง 55 เครื่อง
ด้วยระบบการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง  ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ไตวายเฉียบพลัน
น้ำท่วมปอดรุนแรง  เกลือแร่ผิดปกติรุนแรง  หรือได้รับสารพิษ
  การตรวจส่องกล้องทางปอด (Bronchoscope)
  เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพของปอด  เช่น  มะเร็งปอด
มีวัตถุตกค้างในหลอดลม  ปอดอักเสบเรื้อรัง  เป็นต้น

เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา  08.00 – 20.00 น.
เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่คลินิกอายุรกรรม  โทร. 0-2223-1351  ต่อ  3460,  3461


  ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน