คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้การบำบัดรักษา ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ดังนี้
• โรคทางระบบประสาท
• โรคทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
• โรคระบบทางเดินหายใจ และทรวงอกฃ

แพทย์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
1. พ.ญ.รมณัฏฐ์   โรจนสุทธิ์

เวลาทำการ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 3116 , 3310 ,3311

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน