คลินิกศัลยกรรม   |   แพทย์ประจำคลินิกศัลยกรรมคลินิกศัลยกรรม
ให้บริการทางด้านศัลยกรรมครบทุกสาขา ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุ
รวมถึงการศัลยกรรมด้านความงาม  ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมด้วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากมาย  พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรม
ซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง


การบริการด้วยศัลยแพทย์ทั่วไป  และศัลยแพทย์เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมสมอง
  ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
  ศัลยกรรมหลอดเลือด
  ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
  ศัลยกรรมปอด
  ศัลยกรรมตกแต่ง
  ศัลยกรรมมือ
  ศัลยกรรมเด็ก
  โรคมะเร็งเต้านม
  โรคไส้เลื่อน 
  อุบัติเหตุ

เครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์อันทันสมัย  เช่น
  เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (64-Slice CT Scan) : สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ครอบคลุม
     ทุกส่วนของร่างกาย  เช่น  หัวใจ  สมอง  เส้นเลือด  ช่องท้อง  กระดูก  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม ระบบดิจิตอล  (Digital Mammogram)  เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน  (Exercise Stress Test)
  เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  (Echocardiography)
  ห้องปฏิบัติการและวินิจฉัย (ห้อง Lab)

การรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์  เช่น
  การฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ  (CAG)
  การขยายเส้นเลือดหัวใจ  โดยวิธีบอลลูน  หรือใส่ Stent  (PCI)
  การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงหัวใจ โดยใช้หลอดเลือดดำทดแทน (CABG)
  การผ่าตัดเปลี่ยน หรือซ่อมลิ้นหัวใจ
  การวางเครื่องกระตุ้นหัวใจ Pace Maker
  การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) ใช้ตรวจจากหลอดอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น
     เพื่อตรวจดูการอักเสบ  แผล  กรดไหลย้อน  มะเร็ง  เป็นต้น
  การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย  (Colonoscope)  ใช้ตรวจทวารหนักถึงลำไส้เล็กส่วนปลาย
     เพื่อตรวจดูมะเร็ง  ถ่ายเหลวเรื้อรัง  วัณโรคลำไส้  เป็นต้น
  การตรวจท่อน้ำดีโดยการฉีดสี  (ERCP)
     เพื่อตรวจดูนิ่วในท่อน้ำดี  นิ่วในถุงน้ำดี  ท่อน้ำดีอักเสบ  มะเร็งในท่อน้ำดี  มะเร็งตับอ่อน  เป็นต้น


เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา  08.00 – 20.00 น.
เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้า  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่คลินิกศัลยกรรม โทร.  0-2223-1351  ต่อ  3300


  ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน