ศูนย์รังสีวิทยา


ขออภัย เพจนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

แพทย์ศูนย์รังสีวิทยา
1. พ.ญ.ทิวาพร   จันทร์เจริญ
2. พ.ญ.ช่อเพชร   พัฒนสารกิจ
3. พ.ญ.อภิญญา   บูรณะโอสถ

เวลาทำการ :
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  : ศูนย์รังสีวิทยา โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 ต่อ 3399


ขึ้นด้านบโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน