ด้วยการเสริมภูมิคุ้มกันแก่ลูกน้อย..โรงพยาบาลหัวเฉียว