ภาพข่าวกิจกรรม  :: กิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 79 ปี :    8 พฤษภาคม 2560
ภาพข่าวกิจกรรม  :: กิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 79 ปี :  16 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 79 ปี  :  8 พฤษภาคม 2560
ทุกวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี ตรงกับวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งในปีนี้มีอายุครบ 79 ปี

โรงพยาบาลหัวเฉียว ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปัจจุบันได้พัฒนาการบริการเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
แต่กำหนดอัตราค่าบริการแบบโรงพยาบาลมูลนิธิ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาการแพทย์พร้อมด้วย
เครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาและตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจรรวมทั้งมีการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศและอาคารสถานที่


........................................................................................................................
ภาพกิจกรรม : งานพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แล ะคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ให้เกียรติร่วมในพิธี


   
 
 
   

...........................................................................................................................

ภาพกิจกรรม : พิธีเปิดและเยี่ยมชม ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียวดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
และคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่ปรับปรุงใหม่ ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น

...........................................................................................................................

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการออกแบบพื้นที่
กว่า 2,800 ตารางเมตร ปรับปรุงใหม่ให้สวยงาม ทันสมัย และสะดวกสบายในการรับบริการของผู้ป่วย
โดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ฉุกเฉิน และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 160 Slices)
ที่พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต

        


มีส่วนพื้นที่ร้านค้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ห้องอาหารเอสแอนด์พี
ร้านกาแฟแบล็คแคนยอนร้านคาเฟ่อเมซอน ร้านขนมอานตี้แอนส์ มีส่วนโถงพักผ่อน และห้องรับรองบริเวณโถงชั้น 1 ที่พร้อมให้การต้อนรับและข้อมูลบริการต่างๆ  


..........................................................................................................................

และเพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิด
“โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ ”  เป็นโครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี โดยความร่วมมือ
ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ  และโรงพยาบาลหัวเฉียว ให้โอกาสกับเยาวชนที่ยากจน
แต่เรียนดีและมีความตั้งใจที่ต้องการเป็นพยาบาล ได้มีโอกาสเรียนพยาบาลด้วยทุนเรียนฟรี 4 ปี
มูลค่าทุนละ 400,000 บาท  ในคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งแต่ปี 2556 จนปัจจุบันในปี 2560 นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน
ได้สำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาทุนเป็นพยาบาลอย่างเต็มภาคภูมิ โรงพยาบาลได้ทำพิธีกตเวทิตา
คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว
จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่สำคัญที่จะได้รับใช้สังคมต่อไป

เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีส่วนสำคัญทำให้เกิดโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นพยาบาล
และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็เข้าทำงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีปณิธานเพื่อรับใช้สังคม
ตามปรัชญาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว


  


...........................................................................................................................

ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งในปีนี้ โรงพยาบาลหัวเฉียวยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้
8 พฤษภาคม 2560  จัดกิจกรรมการกุศลร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
จากผู้มีจิตกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


   


ภาพข่าวกิจกรรม  ::  กิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 79 ปี :    8 พฤษภาคม 2560
ภาพข่าวกิจกรรม  ::  กิจกรรมงานวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 79 ปี :  16 พฤษภาคม 2560

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน