อบรมดูแลผู้สูงอายุ, รพ.หัวเฉียว, โรงพยาบาลหัวเฉียว