ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เฟส 2 ผ่านหมอพร้อม

เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลหัวเฉียวทุกท่านโปรดทราบ

ตามที่ภาครัฐให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เฟส 2 ผ่านหมอพร้อมนั้น

โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้ความร่วมมือเป็นสถานพยาบาลที่จะให้บริการวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน (เฉพาะผู้ป่วยโรงพยาบาลหัวเฉียว)


โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลของเรา ขณะนี้ รพ.หัวเฉียว ได้ทำการส่งรายชื่อของทุกท่านที่มีประวัติการรักษากับทางโรงพยาบาลที่เข้าเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ไปยังระบบหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากในขณะนี้เกิดความไม่เสถียรในระบบของหมอพร้อม


ทั้งนี้โรงพยาบาลหัวเฉียว มีความตั้งใจที่จะดูแลคนไข้ของเราทุกคนอย่างเต็มที่ เราจะรีบแจ้งให้ท่านทราบทันทีที่ได้รับการยืนยันจากภาครัฐ เพื่อให้คนไข้ของโรงพยาบาลได้รับวัคซีนตามลำดับที่ภาครัฐกำหนดอย่างเต็มศักยภาพที่สามารถให้บริการได้


ขอให้ทุกท่านโปรดไว้วางใจและอย่าเป็นกังวล โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงพยาบาล และจะมีการอัปเดตสถานการณ์ให้บ่อยที่สุด


สำหรับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี รัฐกำหนดให้ลงทะเบียนเป็นลำดับต่อไป ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากภาครัฐโดยท่านที่เข้าข่ายตามสิทธิข้างต้น โปรดลงทะเบียนจองวัคซีนและนัดหมายผ่าน Application หมอพร้อมเท่านั้น


โดยสงวนสิทธิ์สำหรับ Walk in ที่ไม่ได้ทำนัดผ่าน ผ่าน Application หมอพร้อม


หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อย ทางโรงพยาบาลหัวเฉียว จะเเจ้งความคืบหน้าผ่านช่องทาง..


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด