โครงการ Kids Star Model @Huachiew ปี 3

วิธีการสมัคร
 • เข้ากลุ่ม Line ประเภทที่ต้องการแข่งขัน พร้อมส่งหลักฐานการสมัครและกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่ายของคุณหนูๆ จำนวน 1 รูป ในโน้ตของกลุ่ม Line ที่คุณหนูเลือกสมัคร (ใช้เพื่อประกวดขวัญใจหัวเฉียว)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง และสำเนาใบ สูติบัตรของคุณหนูๆ จำนวนอย่างละ 1 ใบ (นำเอกสารมายื่นในวันประกวด)
กติกาการประกวด มีรายละเอียดดังนี้
 1. รับสมัครและส่งภาพทางกลุ่ม Line ประเภทที่ต้องการแข่งขันเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 23 ตุลาคม 2562
 2. คัดเลือกผู้เข้าประกวดตามลำดับการสมัคร หากครบ 70 คน และลำดับสำรองอีก 10 คน โรงพยาบาลฯขออนุญาตตัดสิทธิ์ผู้เข้าสมัครลำดับที่ 81 เป็นต้นไป
 3. ผู้เข้าประกวดต้องมีข้อมูลตรงตามเงื่อนไขประเภทของการประกวด
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน

หมายเหตุ : รูปถ่ายของคุณหนูที่แนบมากับใบสมัครจะนำมาใช้ประกวดขวัญใจหัวเฉียว สามารถเริ่มโหวตได้ที่ หน้า Page Facebook : Huachiew Hospital ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และรับของรางวัลในวันงาน


http://line.me/ti/g/WDseO-J-95
กลุ่ม Line ประเภทแข่งคลาน

http://line.me/ti/g/cL3aGNxoSg
กลุ่ม Line ประเภทแฟชั่นโชว์


สามารถ Scan QR Code และส่งข้อมูลการประกวดได้เลยนะคะ

รางวัลการประกวด

ประเภทแข่งคลาน สำหรับคุณหนูอายุ 7 – 12 เดือน

  รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ
 • เงินสด 5,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
 • เงินสด 3,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
 • เงินสด 2,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลพิเศษ ขวัญใจ
 • เงินสด 2,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลผู้เข้ารอบสุดท้าย 2 รางวัล รางวัลละ
 • เงินสด 500 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew

ประกวดแฟนซีเทพนิยาย สำหรับคุณหนูอายุ 3 – 5 ปี

  รางวัลที่ 1 ชนะเลิศ
 • เงินสด 10,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
 • เงินสด 7,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
 • เงินสด 5,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลพิเศษ ขวัญใจ
 • เงินสด 2,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
  รางวัลผู้เข้ารอบสุดท้าย 7 รางวัล รางวัลละ
 • เงินสด 1,000 บาท
 • ชุดของขวัญจากผลิตภัณฑ์ยูเซอริน 1 ชุด
 • ใบประกาศผ่านการประกวดเวที Kids Star Model @Huachiew
สอบถามรายละเอียดการสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2223-1351 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126 | ศูนย์แม่และเด็ก ต่อ 3208, 3270 | แผนกประชาสัมพันธ์ ต่อ 5626

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด