ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "ก้าวแรก ของคุณแม่มือใหม่"

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมคุณพ่อและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่..

Hua Chiew Healthcare จุลสารเพื่อสุขภาพจาก โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว Upgrade ระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย..  Download PDF..


รายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3/2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 วันที่ 1, 2, 8 และ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4/4 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "ธรรมเปลี่ยนชีวิต"

พระวิสุทธิวราภรณ์ (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมเปลี่ยนชีวิต” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง : ซ้าย) ประธานองค์การเผยแผ่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมเสวนาพิเศษเรื่อง “ความก้าวหน้า ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว”ในโอกาสครบรอบ 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงาน วันครบรอบก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ภายในงานมีการแสดงศักยภาพของ 6 ศูนย์บริการ ได้แก่ ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ทันตกรรม มีบริการตรวจสุขภาพฟรี และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมจัดการเสวนาพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้า ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว” โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร ได้แก่ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล (ที่ 2 จากซ้าย) แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผู้ดำเนินรายการ นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี (ที่ 3 จากขวา) ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง นพ.วัชระ ปัญจอานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก นพ.เกรียงชัย เริ่มมนตรี (ที่ 3 จากขวา) และ นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย (ที่ 4 จากขวา) ศัลยแพทย์ทั่วไป เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ได้แก่ พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ นพ.ไพโรจน์ ชัยกิตติศิลป์ (ที่ 4 จากขวา) แพทย์หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติร่วมงาน


ธีกตเวทิตา : นักศึกษา โครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 3

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (นั่ง : กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (นั่ง : ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (นั่ง : ที่ 4 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีกตเวทิตา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 3 จำนวน 28 คน ซึ่งได้รับทุนเรียนพยาบาลเป็นเวลา 4 ปี มูลค่าทุนละ 400,000 บาท ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2558 จนปัจจุบันในปี 2562 ได้สำเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลเรียบร้อยแล้ว โดยพิธีกตเวทิตาจัดขึ้น เงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีส่วนสำคัญทำให้เกิดโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นพยาบาล และเมื่อสำเร็จการศึกษาก็เข้าทำงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีปณิธาน เพื่อรับใช้สังคมตามปรัชญาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว


มอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีแก่บุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 81 ปี

คุณสุธี เกตุศิริ (แถวนั่ง : กลาง) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีแก่บุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 81 ปี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ได้แก่ พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวนั่ง : ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวนั่ง : ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร ร่วมในพิธีกิจกรรม บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 81 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมี คุณนงลักษณ์ ใจบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการมาร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่งโครงการ “The Best Service Quality” หน่วยงานบริการดีเด่น - แพทย์ในดวงใจหัวเฉียว ประจำเดือนเมษายน 2562

พระวิสุทธิวราภรณ์ (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมเปลี่ยนชีวิต” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง : ซ้าย) ประธานองค์การเผยแผ่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด