ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายธรรมในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เรื่อง “ปล่อยวางได้ ชีวิตเป็นสุข” โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว สำรองที่นั่งเข้าฟังที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

9 เดือนของแม่ ก้าวแรกของลูก

ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์” โดย ทีมสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และทันตแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว และกิจกรรมพิเศษโยคะเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร"การดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว..


โครงการ "อบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี.."

เบาหวานป้องกันได้...คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี โดยจัดทุกวันอังคารที่ 2 และ วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (ซ้าย) รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง บรรยายธรรมเรื่อง "การดูแลสิ่งแวดล้อม" ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


มอบทุนเรียนพยาบาล สานฝันต่ออนาคตเป็น นางฟ้าชุดขาว

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (แถวนั่ง : ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มอบทุน “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว” ในปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 6) จำนวน 15 ทุน มูลค่า 6 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อรองรับการเข้าสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็เป็น ช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความฝันเป็น “นางฟ้าชุดขาว” ได้ศึกษาต่อเพื่อได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ


กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดย นพ.เจตนา วัฒนาธิตฐาน นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร สูติแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด และปริกำเนิด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เปิดโอกาสและสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอดได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอด และได้ความรู้เพิ่มเติมในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย

โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชน ในโครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ทั้งนี้มีประชาชนสนใจรับบริการเป็นจำนวนมาก ณ สวนลุมพินี พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด โทร. 02-223-1351 ต่อ 5622

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด