ข่าวประชาสัมพันธ์

Hua Chiew Healthcare จุลสารเพื่อสุขภาพจาก โรงพยาบาลหัวเฉียว

ครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียวมุ่งสู่การเป็น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิและมาตรฐานระดับ Advance HA..  Download PDF..


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน เขียน หรือสื่อสารภาษาไทยได้ มีที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีสุขภาพแข็งแรง สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "รักกันดีกว่าชังกัน"

พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสร้อยทอง บรรยายธรรม เรื่อง“รหัสธรรมนำทางสร้างความสุข” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นประธานในพิธี


โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรม 5ส. Big Cleaning Day 2019

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการดูแลผู้ป่วย รวมถึงร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่ส่งผลต่อสุขภาพ อีกทั้งเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีน นำโดย พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล พร้อมทั้ง ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมทำความสะอาด บริเวณภายในและรอบรั้วโรงพยาบาล โดยมีการกวาด ถู ฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมทำความสะอาดพื้นชำระล้างฝุ่นที่ตกลงมาไม่ให้กลับเป็นฝุ่นซ้ำ


โรงพยาบาลหัวเฉียว รับการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล จากสำนักงานการประกันสังคม

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวหน้า : ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้า : ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคม จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สว่างใจ พึ่งพักตร์ (แถวหน้า : ที่ 7 จากซ้าย) พล.ต.ต.หยิง รมย์ชลี พูนประสิทธิ์ (แถวหน้า : ที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษาทางการแพทย์ คุณสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี (แถวหน้า : ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 1


โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหัวเฉียว

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ (ขวา) อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “Update in Heart failure” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว ตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหัวเฉียว


โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด