ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม


โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "“เพลินธรรมนำสุข"

พระครูสังฆกิจพิมล (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ บรรยายธรรมเรื่อง “เพลินธรรมนำสุข” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง : ซ้าย) ประธานองค์การเผยแผ่และผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวหลัง : ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล และคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้า : ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านบริหาร ร่วมในพิธี


งานเสวนาพิเศษ เรื่อง “ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่”

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเสวนาให้ความรู้พิเศษ เรื่อง “ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่” นำโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็นเกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย ทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ในครรภ์ พร้อมกิจกรรมการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัด และเวิร์กชอปทำของขวัญชิ้นแรกเพื่อลูกรักโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ไต้หวัน ลงนาม MOU กับ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ประเทศไต้หวัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายช่วยกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์สาธารณสุขของทั้งสองฝ่าย ในพิธีลงนามมี นพ.หวังเหวินฝู่ (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน และ คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาล หัวเฉียว เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ดร.นีน่า เกาเสี่ยวหลิง (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ภารกิจทางการแพทย์ต่างประเทศ โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน


การรับเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survry)

พญ.เบญจมาศ วณีสอน (กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ และ นาวาโทหญิงภัคภร โลจนวงศกร ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survry) และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ

หน่วยงานบริการดีเด่น และแพทย์ในดวงใจ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “The Best Service Quality” เพื่อผลักดันให้หน่วยงาน มีการพัฒนาศักยภาพ การทำงานและการบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ โดยคุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ยืนแถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด เป็นตัวแทน คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบรางวัลแก่หน่วยงานดีเด่นประจำเดือนตุลาคม 2562 ได้แก่ หน่วยงานบริการสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมอบรางวัล “แพทย์ในดวงใจหัวเฉียว” ให้กับแพทย์ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการมากที่สุด โดยพญ.เบญจมาศ วณีสอน (ยืนแถวหน้า : ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้มอบ

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด