ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม จ.ราชบุรี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว/มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค (ที่มีสภาพดี) เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนในถิ่นธุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สามารถบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม"

พระมหาทวีป กตปุญฺโญ (นั่ง : ขวา) เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีเจริญสุข บรรยายธรรมเรื่อง “การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาล และผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดยมี พระเทพปฎิภาณกวี (นั่ง : ซ้าย) ประธานองค์การเผยแผ่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (นั่ง : ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนการเป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น มีความรักตนเองและเพื่อนมนุษย์ และร่วมทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมี คุณสมจิตร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่งรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท สหมนูญผล จำกัด และเจ้าของโรงละครเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เป็นตัวแทน มอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้รับมอบเงินและให้การต้อนรับ


รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล(ที่ 5 จากซ้าย) มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณกำสิน เสรฐภักดี (ที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) นพ.สามารถ ตันอริยกุล (ขวาสุด) และ นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับบริษัท ทรงกิจโฮมโปรดักส์ มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณทรงกิจ วิจักษณ์วิชชากร (ที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรงกิจโฮมโปรดักส์ จํากัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คุณนิพนธ์ ลีละศิธร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ “รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดขยะพลาสติก

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการ “รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก” เพื่อลดขยะพลาสติก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม และ คุณสุจินต์ เย็นจิตต์รัตนวลี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการ


โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


"ไขข้อสงสัย เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า โรคต้อหิน" โดย พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด