ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม


โรงพยาบาลหัวเฉียว รับการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาล จากสำนักงานการประกันสังคม

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ พญ.มนนภา ขุนณรงค์ (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 และ คุณนงลักษณ์ ใจบุญ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์ จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สว่างใจ พึ่งพักตร์ (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และอาจารย์อาภรณ์ นิยมพฤกษ์ (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาทางการพยาบาล สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม


โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นและแผนการซ้อมอพยพหนีไฟในเวลากลางคืน

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และแผนการซ้อมอพยพหนีไฟในเวลากลางคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย โดยได้มีการสาธิตการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ด้วยการจำลองเหตุการณ์จริง เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้มีความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการการดับเพลิง รวมถึง การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้รับบริการ


กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบการจัดการพลังงานที่ดี และมีการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน รวมถึงเห็นความสำคัญและวิธีในการประหยัดพลังงาน โดยมี คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มอบเงินรางวัลให้แก่ 32 หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลประหยัดพลังงานครบตลอดปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563


ธารน้ำใจ ในช่วงสถานการณ์ COVID–19

โรงพยาบาลหัวเฉียวขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และแอลกอฮอลล์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 โดยมีนามผู้บริจาค ดังนี้

 1. คุณประเสริฐ ศักดิ์จิระพงศ์ บริจาคหน้ากากอนามัย (Mask) จำนวน 2,000 ชิ้น
 2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวกล่อง 2 ครั้ง จำนวน ครั้งละ 200 กล่อง โดย คุณวิญมณี ภูมี (Operstion manager) และคุณสุรางค์ ธีระนิติกุล (Operation manager)
 3. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และแอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 2 แกลอน โดย คุณชัชชลัยย์ โพธิ์กัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด
 4. บริษัท โตโยต้า สยามออโต้ ซอลอน จำกัด บริจาคกล่องอะคิลิค จำนวน 2 กล่อง
 5. เทคโนโลยีจิตลดา บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 70 กล่อง
 6. กอไก่ ฟู๊ดบ๊อก (Ko Kai Food Box) บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ขนมผิง 10 ซอง ขนมกล้วยฉาบ 10 ซอง และขนมเฉาก๊วย 4 ลัง โดย คุณธิติวัฒน์ แสงรวีหิรัญชัย และครอบครัว (เจ้าของร้าน) คุณสุภวัฒน์ โกศลโชติธรรม และคุณสุทธิกร ไตรสวัสดิ์พาณิช

ผู้บริจาค Face Shield

 1. ร้านปากหม้ออารีย์ จำนวน 70 ชิ้น
 2. คุณวรัญญา ภิญโญ จำนวน 45 ชิ้น
 3. คุณจินต์จุฑา พงศ์พันธุ์สถาพร จำนวน 100 ชิ้น
 4. คุณปิยะมาศ ศรีราชเลา จำนวน 90 ชิ้น
 5. คุณลดาวัลย์ ม่วงสีทอง จำนวน 71 ชิ้น
 6. บริษัทไทยโปรดกรส สตีล จำกัด (TPS) จำนวน 100 ชิ้น
 7. คุณปนัดดา ไวทยบุตร (กลุ่มผดุงกิจ 26) จำนวน 50 ชิ้น
 8. คุณศักดา (ญาติของคุณหมอเกรียงชัย เริ่มมนตรี) จำนวน 300 ชิ้น
 9. คนไข้ของ นพ.ภานุทัต จันทร์เด่นดวง จำนวน 80 ชิ้น
 10. ไม่ระบุชื่อ 3 ท่าน จำนวน 630 ชิ้น

ผู้บริจาคกล่องอะคิลิค

 1. คุณเยาวลักษณ์ กิจเจริญไพศาล จำนวน 6 กล่อง
 2. คุณศักดา (ญาติของคุณหมอเกรียงชัย เริ่มมนตรี) จำนวน 2 กล่อง

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด