ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ"ทุนต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ให้ทุนเรียนพยาบาล 10 ทุน ปีการศึกษา 2563"

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล โครงการ"ทุนต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน ให้ทุนเรียนพยาบาล 10 ทุน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม


โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "คนดีที่โลกต้องการ"

พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร บรรยายธรรม เรื่อง “คนดีที่โลกต้องการ” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีและ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้า : ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในเทศกาลตรุษจีน

คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์1 และ พญ.มนนภา ขุนณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์2 นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบความสุข จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของตัวเอง มีกิจกรรมเน้นให้เด็กรักษาสุขอนามัยและร่วมสนุกกัน อาทิ การรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็ก และมุมถ่ายภาพ พร้อมซุ้มขนม – ไอศกรีม และซุ้มรับของขวัญ โดยมี พญ.มนนภา ขุนณรงค์ (แถวหลังยืน : ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน (แถวหลังยืน : ที่ 6 จากขวา) แพทย์หัวหน้าคลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติร่วมงาน ภายในงานมีคุณพ่อ คุณแม่ และหนูน้อย เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง


โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมโครงการปฐมพยาบาลและ ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ปี 2563 โดยมี นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล (นั่ง : กลาง) รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม

โครงการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กิจกรรม Big Cleaning Day

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมทำความสะอาดด้วยทีมเวิร์คอย่างพร้อมเพียง ทั้งพื้นที่ในและรอบบริเวณโรงพยาบาลฯเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและการดูแลผู้ป่วย รวมถึงช่วยลดฝุ่นละอองที่ส่งผลต่อสุขภาพ

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด