ภาพข่าวกิจกรรม


โรงพยาบาลหัวเฉียว รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้แก่

 • คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์
  จำนวน 1,000,000 บาท
 • คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  จำนวน 1,000,000 บาท
 • คุณสำเริง มนูญผล ประธานกรรมการบริษัทสหมนูญผล จำกัด และ เจ้าของโรงละครเอ็มเธียเตอร์
  จำนวน 1,000,000 บาท
 • คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ ประธานบริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
  จำนวน 1,000,000 บาท

โดยมี คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหาร ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คุณกำสิน เสรฐภักดี รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ คุณสุธี เกตุศิริ นพ.สามารถ ตันอริยกุล คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รศ.นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ


ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่โรงพยาบาลหัวเฉียว ในช่วงสถานการณ์ COVID–19

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และแอลกอฮอลล์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 12 มิถุนายน 2563 โดยมีนามผู้บริจาค ดังนี้

1. ผู้บริจาคหน้ากากป้องกัน (Face Shield)

 • คุณนิภัทร์ศร ธรรมส่งรัศมี จำนวน 100 ชิ้น
 • คุณวริศรา ธรรมรัตนกุล จำนวน 51 ชิ้น
 • ตัวแทนจากบริษัท เจียระไนกรุ๊ป จำกัด จำนวน 50 ชิ้น

2. ผู้บริจาคชุด PPE

 • สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ ในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 100 ชุด

3. ผู้บริจาคอาหาร

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขาพลับพลาไชย จำนวน 960 ห่อ
 • บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จำนวน 6 ชุด
 • เภสัชกรอรสา อารยะพัฒนา จำนวน 100 ชุด
 • คุณภาณุวัฒน์ พิมพ์ทอง เจ้าหน้าที่จากโครงการก้าวคนละก้าว จำนวน 6 กล่อง

4. ผู้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

 • บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด จำนวน 1,400 หลอด

5. ผู้บริจาคหน้ากากอนามัย KN 95

 • สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ ในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 90 ชิ้น

6. ผู้บริจาคหน้ากากอนามัยแบบผ้า

 • คุณโสณ ศักดิ์ไชยเสรี บริษัทจัดหางาน พี พี ดับเบิ้ลยู จํากัด จำนวน 49 ชิ้น

7. ผู้บริจาคแอลกอฮอล์เจล

 • คุณจียคพัฒน์ บุญชูฐิณิกุล จำนวน 144 ชิ้น
 • สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ ในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 6 ขวด

8. ผู้บริจาคเอทิลแอลกอฮอล์

 • สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ ในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 10 แกลลอน

9. ผู้บริจาคสิ่งของอื่นๆ

 • สมาคมศิษย์เซนโยเซฟ ในพระราชินูปถัมภ์ จำนวน 8 กล่อง

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรม "Change your fat off หัวเฉียวไร้พุง"

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “Change your fat off หัวเฉียวไร้พุง” การแข่งขันลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประจำปี 2562-2563 เพื่อผลักดันให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคอ้วนลงพุง โดย นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 และคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมมอบเงินรางวัลมูลค่ารวม 27,000 บาท ให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทหน่วยงาน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคอมพิวเตอร์ & ศูนย์เครื่องมือแพทย์ เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม HR Health Care เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมสำนักงานผู้อำนวยการ เงินรางวัล 5,000 บาท

ประเภทบุคคล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุนทร โพธิสรณ์ ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เงินรางวัล 5,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด