ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม"วันหัวใจโลก World Heart Day"

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญร่วมกิจกรรม..วันหัวใจโลก World Heart Day ฟังเสวนา เรื่อง “Strong Heart Strong Team.. หัวใจแข็งแรงด้วยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด” นำทีมโดย • นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และแพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด • นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (สวนและจี้ไฟฟ้าหัวใจ) • นพ.วัชระ ปัญจอานนท์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก และเสวนา เรื่อง “Running is Medicine” โดย นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และนักไตรกีฬา

รับจำนวนเพียง 200 ท่านเท่านั้น พร้อมรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรี (เฉพาะผู้จองและเข้าร่วมฟังเสวนา) รับสิทธิลุ้นรางวัล ท่านละ 1 รางวัล

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 | เวลา 08.30 – 12.00 น. | ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด โดยทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ

พระไพศาล วิสาโล (ขวา) เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต บรรยายธรรมเรื่อง “ปล่อยวางได้ ชีวิตเป็นสุข” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดย คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลสารทจีน

พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสารทจีน 2561
สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ นิตยสาร Momster จัดงาน “All About 9 Months 9 เดือนของแม่ ก้าวแรกของลูก” ภายในงานมีการจัดงานเสวนาพิเศษเรื่อง “สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์” โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นวิทยากร ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่ รู้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย ทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ในครรภ์ พร้อมด้วยกิจกรรมโยคะ เพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ งานนี้มีคุณพ่อและคุณแม่ตั้งครรภ์เข้ากิจกรรมอย่างคับคั่ง

โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยโครงการ “ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ”

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นั่ง : กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม


โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ปี 2561 โดยมี คุณสมจิตร์ พูลสวัสดิ์ (นั่ง : กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด