ข่าวประชาสัมพันธ์

Hua Chiew Healthcare จุลสารเพื่อสุขภาพจาก โรงพยาบาลหัวเฉียว

ครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียวมุ่งสู่การเป็น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิและมาตรฐานระดับ Advance HA..  Download PDF..


โครงการ"ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน" ปี 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 "ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน" มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.. ..

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 1-4 ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน เขียน หรือสื่อสารภาษาไทยได้ มีที่พักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีสุขภาพแข็งแรง สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย..

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..

คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม"

พระครูสิริธรรมภาณ (นั่ง : ขวา) เจ้าอาวาสวัดละหาร บรรยายธรรมเรื่อง “ครองตน ครองคน ครองงาน” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดยมี พระเทพปฎิภาณกวี (นั่ง : ซ้าย) ประธานองค์การเผยแผ่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี


รพ.หัวเฉียว ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

โรงพยาบาลหัวเฉียว ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล และคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ จากโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน 90 คน ได้แก่ นักศึกษาจากโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลบางนา 1 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมถ่ายภาพ


คุณชวน - คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณชวน ตั้งมติธรรม (ที่ 2 จากขวา) และ คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม (ขวาสุด) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคมในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ซ้ายสุด) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้รับมอบเงิน


โครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว

นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของที่ระลึกแก่ นพ.สิทธาคม ผู้สันติ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “Malignant Lymphoma” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลหัวเฉียว


โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด