ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม


โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "ธรรมะสลักใจ"

พระศรีธรรมภาณี (นั่ง : ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะสลักใจ” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่ เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว


พิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย์ (นั่ง : ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Responder – EMR) จำนวน 341 คน และหลักสูตรการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) จำนวน 114 คน จากโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และเป็นหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้อาสาสมัครของมูลนิธิฯ มีความรู้ ความเข้าใจในงานอาสาสมัครอย่างถูกต้อง มีความสามารถเพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ โดยมี คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (นั่ง : ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณสัก กอแสงเรือง (นั่ง : ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการตรวจสอบ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (นั่ง : ที่ 4 จากขวา) กรรมการมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี (นั่ง : ที่ 3 จากซ้าย) คุณนิพนธ์ ลีละศิธร (นั่ง : ที่ 3 จากขวา) คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา (นั่ง : ที่ 2 จากซ้าย) และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบด้วย คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล (นั่ง : ที่ 2 จากขวา) คุณธฤต โอภาสวงศ์ (ซ้ายสุด) และคุณสุธี เกตุศิริ (ขวาสุด) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธีกิจกรรมวันหัวใจโลก เสวนาพิเศษเรื่อง “ปกป้องหัวใจคุณ.. เพื่อหัวใจที่แข็งแรง” โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.หัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก เสวนาพิเศษ เรื่อง “ปกป้องหัวใจคุณ.. เพื่อหัวใจที่แข็งแรง” โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นำทีมโดย นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ (กลาง) อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และแพทย์หัวหน้า ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด นพ.ธนาภูมิ พงษ์กิจพิศาล (ที่ 6 จากซ้าย) นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล (ที่ 7 จากซ้าย) อายุรแพทย์โรคหัวใจ พร้อมบริการตรวจและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายและด้านอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ และจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ที่ 8 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (แถวหลัง : ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมงาน


โครงการ “The Best Service Quality” พัฒนาศักยภาพการทำงานและการบริการ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “The Best Service Quality” เพื่อผลักดันให้หน่วยงาน มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานและการบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประทับใจ โดย คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ยืน : ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาล หัวเฉียว มอบรางวัลแก่หน่วยงานดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ฯ นอกจากนี้ยังมอบรางวัล “แพทย์ในดวงใจหัวเฉียว” ให้กับแพทย์ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ มากที่สุด โดย พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ยืน : ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้มอบรางวัลประจำเดือนสิงหาคม 2562 ได้แก่ นพ.ทวีชัย พฤกษ์ธนากุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรม

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด