ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเข้าอบรม "ทัวร์ห้องคลอด" ฟรี..
สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้คลายความกังวล ก่อนถึงกำหนดคลอดด้วยการจัดอบรมทัวร์ห้องคลอด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด..


คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว

เบาหวานป้องกันได้.. คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี..

ภาพข่าวกิจกรรม


โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว หัวข้อ "โชค วาสนา บุญ บารมี"

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (นั่ง : ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา บรรยายธรรม เรื่อง “โชค วาสนา บุญ บารมี” ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิต โดยมี คุณสุธี เกตุศิริ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวหลัง : ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล และคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (แถวหน้า : ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านบริหาร ร่วมในพิธี


ผู้มีจิตกุศล มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล (ที่ 5 จากขวา) กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วย คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล (ที่ 4 จากขวา) มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคม ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยมีคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (กลาง)ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คุณกำสิน เสรฐภักดี (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร คุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นพ.สามารถ ตันอริยกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ คุณประภัสสร รุจิรากรสกุล (ขวาสุด) ผู้อำนวยการด้านบริหาร และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับและรับมอบเงิน


ทัวร์ห้องคลอด...เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดย นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร สูติแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้อง นพ.เจตนา วัฒนาธิตฐาน สูติแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารก แรกเกิดและปริกำเนิด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอดเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อยในเวลาอันใกล้

ซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อความพร้อม

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น และแผนการซ้อมอพยพหนีไฟในเวลากลางวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ โรงพยาบาลมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้มีการสาธิตการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ด้วยการจำลองเหตุการณ์จริง เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้มีความชำนาญเกี่ยวกับการจัดการการดับเพลิง รวมถึง การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ   จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


ปวดประจำเดือนแบบใด..อันตรายกว่าที่คิด โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด