ภาพข่าวกิจกรรม

ธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉ๊ยว


บรรยายธรรมะโอสถเพื่อยกระดับจิตใจ

พระปัญญาวชิราภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง “ชีวิตใหม่ใส่ใจแต่ความดี”ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำรงชีวิตให้กับบุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี

ธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉ๊ยว  ธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉ๊ยว

...............................................................................................................................................................

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในเทศกาลตรุษจีน โรงพยาบาลหัวเฉียว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในเทศกาลตรุษจีน
พญ.เบญจมาศ วณีสอน ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ และคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน

 

...............................................................................................................................................................

โรงพยาบาลหัวเฉียว กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด

ทัวร์ห้องคลอด...เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย
คลินิกแม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดย นพ.เจตนา วัฒนาธิตฐาน
พ.ญ.สิริรัตน์ อปริมาณ สูติแพทย์
และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
และทีมพยาบาล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสและสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอด ได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอด และได้ความรู้เพิ่มเติม
ในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย

โรงพยาบาลหัวเฉียว กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด  โรงพยาบาลหัวเฉียว กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด
โรงพยาบาลหัวเฉียว กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด  โรงพยาบาลหัวเฉียว กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด

...............................................................................................................................................................

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลหัวเฉียว

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวฉียว จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
ปี 2561 โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นั่ง : กลาง) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์และ
การพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดการอบรม

โครง
การปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มีความรู้ทักษะและเจตคติในการปฎิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน   ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
รวดเร็วและปลอดภัย  อีกทั้งยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และนำมาปรับใช้ในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลหัวเฉียว  โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลหัวเฉียว
โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลหัวเฉียว  โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลหัวเฉียว

...............................................................................................................................................................

ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน