ภาพข่าวกิจกรรม


กฐินพระราชฐาน 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานผ้าพระกฐินให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดยมี นายสุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จาก 3 สถาบัน เข้าร่วมในพิธี สำหรับการทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ได้รับการบริจาค
อนุโมทนาเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 1,194,799 บาท  ณ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร

  
 
 
 
 

............................................................................................................................................................... 

บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ
พระครูสิริวิหารการ (ขวา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง “สติ...ก้าวแรกแห่งความสุข”ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ดำรงชีวิต โดยมี พระเทพปฏิภาณกวี (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคุณสุธี เกตุศิริ
(ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี
...............................................................................................................................................................มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ รพ.หัวเฉียว จัดโครงการ “ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ”
ในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพราะประชากรมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจ
เกิดปัญหาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลจากครอบครัวหรือผู้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ผิดหรือคลาดเคลื่อน
จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีและเกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “ฝึกอบรมการดูแล
ผู้สูงอายุ”
ประจำปี 2560 จำนวน 3 รุ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
ที่บ้านได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพได้  ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รวมกว่า 200,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

 

...............................................................................................................................................................

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ

พ.ญ.เบญจมาศ  วณีสอน
(ที่ 8 จากขวา)  ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานใน
พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2560
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียวร่วมพิธี ทั้งนี้ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อลด
วิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต
 

...............................................................................................................................................................มูลนิธิเขอผิงกู่ถังเข้าเยี่ยมชมรพ.หัวเฉียว
นพ.กฤชวัชร  ลาภเจริญวงศา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิเขอผิงกู่ถัง จากเมืองซัวเถา ประเทศจีน นำโดย คุณเฉินเกาฟา (ที่ 4 จากขวา)
ประธานกิตติมศักดิ์ คุณหม่ายงโจว (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิ  ในโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลหัวเฉียว ที่มี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ
อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์จักษุ ศูนย์ฉุกเฉิน ฯลฯ
...............................................................................................................................................................ทัวร์ห้องคลอด...เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย
คลินิกแม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดยมีทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์เฉพาะทางทารก
แรกเกิด
และพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย เปิดโอกาสและสร้างความมั่นใจ
ให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้บรรยากาศภายในห้องคลอดได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอด และได้
ความรู้เพิ่มเติมในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยทั้งขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

 

...............................................................................................................................................................
ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน