ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

บรรยายธรรมะเพื่อยกระดับจิตใจ
พระมหากิตติศักดิ์  โคตรมสิสฺโส (ขวา) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร บรรยายธรรม
เรื่อง“งานของพระพุทธเจ้า”ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ทั้งยังส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต  โดยมี พระครูสาราณียคุณ (ซ้าย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
และคุณสุธี เกตุศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธี
...............................................................................................................................................................

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “จันทน์แทนรัก ร่วมใจภักดิ์ ถวายพ่อหลวง”โครงการ “จันทน์แทนรัก  ร่วมใจภักดิ์  ถวายพ่อหลวง”
โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ “จันทน์แทนรัก  ร่วมใจภักดิ์  ถวายพ่อหลวง”  โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว  และประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยพร้อมน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สำหรับใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมี คุณเสาวลักษณ์  จรัสจรุงเกียรติ เป็นครูฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

...............................................................................................................................................................

“โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  โรงพยาบาลหัวเฉียว” ในปีการศึกษา 2560         (รุ่นที่ 5) จำนวน 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท

“โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  โรงพยาบาลหัวเฉียว” ในปีการศึกษา 2560         (รุ่นที่ 5) จำนวน 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท

“โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ  โรงพยาบาลหัวเฉียว” ในปีการศึกษา 2560         (รุ่นที่ 5) จำนวน 20 ทุน มูลค่า 8 ล้านบาท

สานฝัน ต่ออนาคตเป็น  นางฟ้าชุดขาว  รุ่นที่ 5
ดร. วิเชียร เตชะไพบูลย์ (กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ขวา) ประธานกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ รศ.ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ (ซ้าย) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการมอบทุน “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว” ในปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 5) จำนวน 20 ทุน
มูลค่า 8 ล้านบาท

...............................................................................................................................................................

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ยูเซอริน จัดโครงการประกวด “Change…เปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส”

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ยูเซอริน จัดโครงการประกวด “Change…เปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส”

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ยูเซอริน จัดโครงการประกวด “Change…เปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส”

รพ.หัวเฉียว จัดประกวด “Change…เปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส”
โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ยูเซอริน จัดโครงการประกวด “Change…เปลี่ยนคุณให้สวย เปลี่ยนหน้าให้ใส”
โดย นพ.กฤชวัชร ลาภเจริญวงศา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน
และมีการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ผิวสวย หน้าใส ไปกับหัวเฉียว” โดยวิทยากร พญ.อารยา มานะผจญ  (ที่ 6 จากซ้าย) แพทย์เฉพาะทางผิวหนังและเลเซอร์   ให้ความรู้และเคล็ดลับการดูแลผิว  โดยบรรยากาศภายในงานมีผู้เข้าร่วมประกวด
ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย เข้ารับบริการตรวจสภาพผิว และรับคำปรึกษาปัญหาผิวพรรณอย่างคับคั่ง

...............................................................................................................................................................

 


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน