คลินกิภาคค่ำ โรงพยาบาลหัวเฉียว เวลา 17.00-20.00 น.

 

 

s;/