โรงพยาบาลหัวเฉียว
             
เลขที่ 665 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
             โทรศัพท์ : 0-2223-1351 โทรสาร : 0-2223-1253
             รถประจำทางที่ผ่าน 15, 47, 48, 204 , ปอ.8, ปอ.204

             advice@huachiewhospital.com : ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ละการตลาด, แนะนำบริการ
             recruit@huachiewhospital.com
 : สอบถามข้อมูลการสมัครงาน
             hch@huachiewhospital.com
: ติดต่อสำนักผู้อำนวยการ

 ขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน