ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด  โรงพยาบาลหัวเฉียว  

แพทย์ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด  โรงพยาบาลหัวเฉียว  : New Born Center


พญ.จรินทรณ์  วงศ์ภากร
 


    พญ.จรินทรณ์  วงศ์ภากร

    กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

-

13.00-16.00

-

13.00-16.00

17.00-20.00
(ศุกร์ที่ 2,4)

13.00-17.00

-


.............................................................................................................................................................................

พญ.จรินทรณ์  วงศ์ภากร
 


    นพ.วิบูลย์   กาญจนพัฒนกุล

    กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
    ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน :
      เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

                                                                                      

วัน – เวลาออกตรวจ

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

-

-

17.00-20.00

-

-

-

-