เปิดรับนักเรียนทุน โครงการ “ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน”  ประจำปี2561 รุ่นที่ 6 เพิ่มจำนวน 6 ทุน