ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว