รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด Happy Healthy Mom
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) เพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย
 2. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) และความดันโลหิต เพื่อดูอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ การแข็งตัวของเลือด การสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและดูภาวะโลหิตจาง
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 6. ตรวจการทำงานของไต จากเลือด (Creatinine) เพื่อค้นหาความผิดปกติการทำงานของไต
 7. ตรวจการทำงานของตับ จากเลือด (SGPT, SGOT) เพื่อค้นหาความผิดปกติการทำงานของตับ
 8. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) เพื่อบอกหน้าที่ของไต และการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ
 9. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของปอดและหัวใจ
 10. ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) เพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจ และอัตราการเต้นผิดปกติของหัวใจ
 11. ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูติแพทย์ (liquid base papsmear) เพื่อตรวจหามะเร็งปากมดลูก
 12. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพและค่าอาหาร
พร้อมรับของที่ระลึก (หมอนรองคอ) 1 ใบ สำหรับผู้ตรวจสุขภาพชุด Happy Healthy Mom

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด