โปรโมชั่น "World Breast Cancer Day 2021"

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพสหรับผู้หญิง 2564, แพ็กเกจตรวจมะเร็งเต้านม, แพ็กเกจตรวจmammogramp, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว “World Breast Cancer Day 2021” วันมะเร็งเต้านมโลก

เพราะสุขภาพของผู้หญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและสำคัญ

รู้ทัน.. ป้องกันดีกว่ารักษา

เนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณ ด้วยแพ็กเกจชุดตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง

ชุดตรวจเต้านมด้วย Digital Mammogram & Ultrasound (อัตราค่าบริการ ปกติ 3,500 บาท)
  • ตรวจช่วงเช้า เวลา 07.00 - 13.00 น.
    อัตราค่าบริการ 2,975 บาท
  • ตรวจช่วงบ่าย เวลา 13.01 - 16.00 น.
    อัตราค่าบริการ 2,625 บาท

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

  • อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว (ไม่สามารถเลือกแพทย์ได้)
  • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำในการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม
  • สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.
  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดรักหัวใจ   แพ็กเกจดูแลหัวใจแบบครบวงจร   โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพ รพ.

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด