สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรประกัน บูพา ร่วมกับ คลินิกผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลหัวเฉียว