=ชุดตรวจสุขภาพ, วันผู้สูงอายุ, hua chiew, รพ.หัวเฉียว, โปรโมชั่น, ตรวจสุขภาพ, promotion, โรงพยาบาลหัวเฉียว
ห่วงใยสุขภาพคนที่คุณรัก เพิ่มความสมบูรณ์ให้ร่างกายแข็งแรง

เนื่องในวันผู้สูงอายุ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรโมชั่นชุดตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

 • ชุดตรวจสุขภาพ Executive ชาย
  อัตราค่าบริการ 6,800 บาท
  ราคาปกติ 8,469 บาท
 • ชุดตรวจสุขภาพ Executive หญิง
  อัตราค่าบริการ 10,000 บาท
  ราคาปกติ 12,609 บาท
 • ชุดตรวจสุขภาพ VIP ชาย
  อัตราค่าบริการ 9,700 บาท
  ราคาปกติ 12,119 บาท
 • ชุดตรวจสุขภาพ VIP หญิง
  อัตราค่าบริการ 13,000 บาท
  ราคาปกติ 16,259 บาท
 • ชุดตรวจเบาหวาน
  อัตราค่าบริการ 2,500 บาท
  ราคาปกติ 3,088 บาท

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว
 2. สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.
  รายการตรวจสุขภาพ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3473, 3474

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


"ไขข้อสงสัย เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า โรคต้อหิน" โดย พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด