โปรโมชั่นตรวจเบาหวาน ,ตรวจตา , ตรวจประเมิยสายตา ,โรงพยาบาลหัวเฉียว

รายตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) และความดันโลหิต
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
  • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
  • ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินสภาพการทำงานของไต (Micral Test)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพและคูปองอาหารมูลค่า 100 บาท

รายการตรวจสุขภาพตา

โปรโมชั่นตรวจเบาหวาน ,ตรวจตา , ตรวจประเมิยสายตา ,โรงพยาบาลหัวเฉียว

หมายเหตุ : เมื่อมีการหยอดยาขยายม่านตาอาจทำให้ตามัว ไม่ควรขับรถมาเอง ควรนำแว่นกันแดดและมีญาติมาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด