โปรโมชั่นตรวจชุดตรวจสุขภาพวันพ่อ , โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพ เรารักพ่อ, โรงพยาบาลหัวเฉียว

รายการตรวจสุขภาพ Healthy new year
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ (Dental Screening)
 • ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) และความดันโลหิต
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
  • ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  • ตรวจการทำงานของไต จากเลือด (Creatinine)
  • ตรวจการทำงานของตับ จากเลือด (SGOT)
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ จากเลือด (CEA)
  • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพและคูปองอาหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบของขวัญ : สำหรับผู้รับบริการที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ..ต้อนรับปีหนูทอง 2563 ดังนี้
 • ผู้ซื้อโปรแกรม ระหว่างวันที่ 1–15 มกราคม 2563 แก้วเติมความสุข ท่านละ 1 ใบ
 • ผู้ซื้อโปรแกรม ระหว่างวันที่ 16–31 มกราคม 2563 ของมงคลรับปีหนูทอง ท่านละ 1 ชิ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด