โปรแกรมกายภาพบำบัด
Office Syndrome 7 ครั้ง

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รีบรักษาอย่าปล่อยเรื้อรัง !
บอกลาอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ด้วย
โปรแกรมกายภาพบำบัด Office Syndrome 7 ครั้ง
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รีบรักษาอย่าปล่อยเรื้อรัง! บอกลาอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ด้วย... โปรแกรมกายภาพบำบัด Office Syndrome 7 ครั้ง

รายการโปรแกรมกายภาพบำบัด Office Syndrome 7 ครั้ง

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ รีบรักษาอย่าปล่อยเรื้อรัง ! บอกลาอาการปวด คอ บ่า ไหล่ ด้วยโปรแกรมกายภาพบำบัด Office Syndrome 7 ครั้ง

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (พบแพทย์ 2 ครั้ง)
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีแพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือรับการรักษาเพิ่มเติม
  • เข้ารับบริการ ณ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 3 อาคาร 1

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด