โปรโมชั่น "World Heart Day 2021"

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพวันหัวใจโลก 2564, แพ็กเกจชุดรักหัวใจ, แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว

เนื่องในวันหัวใจโลก ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมดูแลรักษาหัวใจคุณด้วยแพ็กเกจชุดรักหัวใจ “World Heart Day 2021”

อัตราค่าบริการ

 • ชุดรักหัวใจ 1--ค่าบริการ 3,724 บาท
  ปกติ 4,655 บาท
 • ชุดรักหัวใจ 2--ค่าบริการ 5,688 บาท
  ปกติ 7,110 บาท
 • ชุดรักหัวใจ 3--ค่าบริการ 3,888 บาท
  ปกติ 4,860 บาท

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

 • อัตราค่าบริการนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำในการตรวจหรือรับการรักษาเพิ่มเติม
 • สามารถรับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  โปรแกรมตรวจสุขภาพชุดรักหัวใจ   แพ็กเกจดูแลหัวใจแบบครบวงจร   โปรแกรมชุดตรวจสุขภาพ รพ.

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด