อัตราค่าห้อง - ค่าบริการพื้นฐาน - ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
ตรวจสอบราคาและชมห้องพักต่างๆ
ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลาย
เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก  (เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)หมายเหตุ :

 1. ลำดับที่ 1, 2 รายการค่าห้องรวมค่าอาหารแล้ว
 2. ลำดับที่ 3, 4 รายการค่าห้องไม่รวมค่าอาหาร (คิดค่าอาหารตามแพทย์สั่ง)
 3. ค่าบริการที่แสดงดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวิชาชีพแพทย์ ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
 4. กรณีที่ผู้ป่วยพักอยู่ห้องปรับอากาศ รวม 4 หรือห้องพิเศษเดี่ยว มีความต้องการเตียงนอนญาติเพิ่ม ทางโรงพยาบาลจะคิดอัตราค่าบริการ
  เตียงนอนญาติเพิ่มในอัตรา 100 และ 200 บาท/ วัน ตามลำดับ
 5. กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวไม่เกิน 6 ชั่วโมง แล้วแจ้งความประสงค์ขอกลับบ้าน ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการพื้นฐาน ในอัตรา 30% ของอัตราค่าบริการหากเข้าพักรักษาตัวเกิน 6 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 วัน
 6. กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักในห้องรอคลอดไม่เกิน 6 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการพื้นฐาน
  ในอัตรา 30% ของอัตรา ค่าบริการหากเข้าพักรักษาตัวเกิน 6 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 วัน
 7. * หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่าอาหาร เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อาหารเฉพาะโรคตามแพทย์สั่ง โรงพยาบาลคิดค่าอาหารเริ่มต้น
  ที่ 300 บาท/ วัน (ปริมาณตามแพทย์สั่ง)
 8. ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่านมและค่าอาหาร


เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่หน่วยรับผู้ป่วยใน ชั้น 1 โทร. 3122, 3123

(โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  ห้องพิเศษเดี่ยว VIP.

ห้องพิเศษเดี่ยว VIP.


  ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 20, 21


 
  ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 19


 
  ห้องพิเศษเดี่ยว (สูติ-นรีเวช) ชั้น 17  ห้องรวม 4 ปรับอากาศ (สูติ-นรีเวช) ชั้น 17  ห้องพิเศษเดี่ยว (เด็ก) ชั้น 17
  ห้องรวม 4 ปรับอากาศ (เด็ก) ชั้น 17


  ขึ้นด้านบน