โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000 คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย 338 เตียง สามารถให้บริการ
ตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์ โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
สูงกว่า 200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียด  แม่นยำ และทันสมัย พร้อมบุคลากรทาง
การแพทย์อื่นๆ อีกมาก

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล  รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่
พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2549 โรงพยาบาลหัวเฉียวจึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
(HA : Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรอง
มาตรฐานซ้ำอีกถึงสองครั้ง

อาคารสูง 22 ชั้น ของโรงพยาบาลหัวเฉียว เพียบพร้อมไปด้วยระบบควบคุมและป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษา
ความปลอดภัยและรักษาความสะอาด การบริการสาธารณูปโภค  อาคารจอดรถกว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวก
ครบครัน รวมถึงสนามเด็กเล่น และสวนหย่อมอันร่มรื่น สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ

ในด้านมาตรฐานการบริการ ของ รพ. หัวเฉียว ยินดีรับผู้ป่วยทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งผู้ป่วยวีไอพี และผู้ป่วยทั่วไป
ผู้ป่วยที่มีประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทประกันภัย  ผู้ป่วยที่มีประกันสังคม  รวมทั้งผู้ป่วยยากไร้ซึ่งโรงพยาบาล
มีแผนกสังคมสงเคราะห์คอยให้การช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดยลักษณะการบริการจะมี
มาตรฐานเดียวกัน คือ
 ผู้ป่วยปลอดภัย อบอุ่นใจ และได้รับการเคารพสิทธิผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าอย่างมาก การวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องเป็น
ขั้นแรกในการรักษา พยาบาลให้ได้ผล  อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดและเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
ดังนั้น  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้จัดเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


ขึ้นด้านบน

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน