0 โรงพยาบาลหัวเฉียว--HUA CHIEW HOSPITAL
ห้องพิเศษ VIP

อัตราค่าห้อง ค่าบริการพื้นฐาน ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ห้องพักฟื้นผู้ป่วย, ค่าห้องพักผู้ป่วย, ห้องพิเศษ, โรงพยาบาลหัวเฉียว อัตราค่าห้อง ค่าบริการพื้นฐาน ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ห้องพักฟื้นผู้ป่วย, ค่าห้องพักผู้ป่วย, ห้องพิเศษ, โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  อัตราค่าบริการพื้นฐาน   ห้องพิเศษ VIP   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 20, 21   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 19   ห้องพิเศษเดี่ยว (สูติ-นรีเวช) ชั้น 17   ห้องรวม 4 ปรับอากาศ (สูติ-นรีเวช) ชั้น 17   ห้องพิเศษเดี่ยว (เด็ก) ชั้น 17   ห้องรวม 4 ปรับอากาศ (เด็ก) ชั้น 17

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด