อัตราค่าบริการพื้นฐาน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพื้นฐาน-ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล


ตรวจสอบราคาและชมห้องพักต่างๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลาย
เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก
(เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)

อัตราค่าห้อง ค่าบริการพื้นฐาน ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ห้องพักฟื้นผู้ป่วย, ค่าห้องพักผู้ป่วย, ห้องพิเศษ, โรงพยาบาลหัวเฉียว

หมายเหตุ :

  1. ลำดับที่ 1, 2 รายการค่าห้องรวมค่าอาหารแล้ว
  2. ลำดับที่ 3, 4 รายการค่าห้องไม่รวมค่าอาหาร (คิดค่าอาหารตามแพทย์สั่ง)
  3. ค่าบริการที่แสดงดังกล่าวไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวิชาชีพแพทย์ ค่าหัตถการ ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
  4. กรณีที่ผู้ป่วยพักอยู่ห้องปรับอากาศ รวม 4 หรือห้องพิเศษเดี่ยว มีความต้องการเตียงนอนญาติเพิ่ม ทางโรงพยาบาลจะคิดอัตรา ค่าบริการเตียงนอนญาติเพิ่มในอัตรา 100 และ 200 บาท/ วัน ตามลำดับ
  5. กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวไม่เกิน 6 ชั่วโมง แล้วแจ้งความประสงค์ขอกลับบ้าน ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการพื้นฐาน ในอัตรา 30% ของอัตราค่าบริการ หากเข้าพักรักษาตัวเกิน 6 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 วัน
  6. กรณีที่ผู้ป่วยเข้าพักในห้องรอคลอดไม่เกิน 6 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดอัตราค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการพื้นฐาน ในอัตรา 30% ของอัตราค่าบริการ หากเข้าพักรักษาตัวเกิน 6 ชั่วโมง โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา 1 วัน
  7. * หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่าอาหาร เนื่องจากผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อาหารเฉพาะโรคตามแพทย์สั่ง โรงพยาบาลคิดค่าอาหารเริ่มต้นที่ 300 บาท/ วัน (ปริมาณตามแพทย์สั่ง)
  8. ** หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมค่านมและค่าอาหาร
เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน ชั้น 2 โทร. 3122, 3123

(โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)