โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more    Hua Chiew hospital Channelมิติใหม่ของการตรวจโรคภูมิแพ้

พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทาง
โรคภูมิแพ้ คลินิกโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้ความรู้เรื่องโรคภูมิแพ้ ในรายการ Time For Health

คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลหัวเฉียว

คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลหัวเฉียว

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์


คลินิกโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลหัวเฉียว

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน
ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก
Read more

 

 

 โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว

 

 

ขึ้นด้านบน