สืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ไม่ดีรอบกายคุณแม่ในปัจจุบัน เช่น ความเครียด การขาดความผูกพันที่ดีต่อลูก มลภาวะทางด้านแสง สี เสียงต่างๆ รอบตัวแม่ล้วนส่งผลกระทบต่อเด็กไทยยุคใหม่ให้มีอารมณ์ที่หงุดหงิด ก้าวร้าว ร้องกวน พัฒนาการช้า ดังนั้นคุณแม่ที่ไม่ปรารถนาให้ลูกน้อยมีพฤติกรรมดังกล่าวจึงควรใส่ใจต่อการดูแลลูกน้อย
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์


โรงพยาบาลหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเน้นการสร้างสายใยผูกพันใน
สถาบันครอบครัว สร้างความผ่อนคลายแก่คุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ ตลอดจนให้คุณแม่เรียนรู้การใช้สิ่งแวดล้อมที่ดีมาหล่อหลอม
คุณภาพทารกจึงได้จั้ดตั้งคลินิกเสริมสร้างคุณภาพทารกในครรภ์ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ของคลินิกเสริมสร้างคุณภาพทารกในครรภ์ รพ.หัวเฉียว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพแห่งการเรียนรู้ของลูกน้อยให้ดียิ่งขึ้น ให้ลูกน้อยหลังคลอดมีอารมณ์ที่แจ่มใสไม่ร้องกวน เลี้ยงดูง่าย ลูกน้อยมี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดี


หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. การทำความเข้าใจ ก่อนเสริมสุขภาพทารก
2. การใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อหล่อหลอมให้ลูกมีอารมณ์ดีหลังคลอด
3. การเสริมประสิทธิภาพการได้ยิน
4. การเสริมประสิทธิภาพระบบรับความรู้สึก
5. การเสริมประสิทธิภาพระบบการเคลื่อนไหว และการมองเห็น
6. ผลของคุณภาพทารกหลังผ่านโปรแกรม และปัจจัยเกี่ยวข้องกับคุณภาพทารก

เอกสารประกอบการอบรม...คุณแม่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้
•  หนังสือลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในครรภ์
•  หนังสือปฏิบัติการเสริมคุณภาพทารก
•  ปฏิทินปฏิบัติตัวและเกร็ดความรู้ที่คุณแม่ควรทราบ
•  ใบประเมินผลก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
•  ชุดของขวัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์................................................................................................................................................................

ข้อคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านการอบรม

“ความสามารถพิเศษที่เห็น จะเป็นเด็กที่รับรู้เร็วมาก อารมณ์ดี ยิ้มเก่งกับทุกคนเทียบกับคนพี่ จะแตกต่างกันมาก ตอนนี้น้องฟ้าพูดหม่ำๆ ได้แล้ว นั่งคว่ำได้  หงายได้ เริ่มจะหัดคลาน”

คุณพ่อน้องฟ้า

“เคยอ่านและศึกษามาก่อนเข้าคอร์สอบรม ลองนำไปใช้กับลูกคนแรก รู้สึกว่าดีมากเพราะเค้าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย อารมณ์ดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เร็ว พอมาลูกคนที่สองทราบว่ายังมีการเปิดอบรม จึงมาเข้าคอร์ส สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ดี คือมีความผูกพันระหว่างแม่ – ลูกมากขึ้น หลังคลอดเขาเป็นคนที่แข็งแรง และสามารถจำเสียงเพลงที่เคยเปิด
ให้ฟังได้ อยากให้แม่ทุกคนได้รับการอบรม  เพราะนอกจากเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ลูกแล้ว ยังมีผลดีต่ออารมณ์และจิตใจของลูกหลังคลอดด้วยค่ะ”

พญ.วิวรรณ อนุจินดา
แพทย์เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
................................................................................................................................................................
คำถาม – คำตอบที่น่าสนใจ
ทำไมต้องพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์?

เนื่องจากเซลล์สมองของทารกซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงระหว่างคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์จนถึง 2 ขวบ ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวแม้ขณะอยู่ในครรภ์ประสิทธิภาพสมองของทารกสามารถถูกแปรเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมรอบข้างช่วงเวลาดังกล่าวจึง เสมือนหนึ่งเป็นโอกาสทองในการใช้สิ่งแวดล้อมที่ดี เข้ามาเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพสมองอย่างเต็มที่โดย
สอดคล้องกับธรรมชาติ
การพัฒนาทารกในครรภ์ก่อให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง?
ทารกจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รับรู้ได้รวดเร็วประกอบกับมีการพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญา ทารกที่ผ่าน
การพัฒนาจะมีอารมณ์ที่ดี ไม่ร้องกวน และเลี้ยงดูง่ายอย่างไรก็ตามผลที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพทารกจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้น
อยู่กับปัจจัยระหว่างตั้งครรภ์และคลอด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่ถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นสำคัญ
................................................................................................................................................................
การรับสมัคร
ผู้สมัคร ควรสมัครตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดและสมัครได้ที่
แผนกสูตินรีเวช ชั้น 2 หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2223-1350 ต่อ 3230 , 3232, 3500

................................................................................................................................................................
ระยะเวลาการอบรม

การอบรมจะใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
ในทุกวันอังคารและวันพุธ ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากรผู้ให้การอบรม
• นพ.ทวีป ถูกจิตร
• นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย
• อ.ชื่นกมล เมรินทร์
• อ.จิตติพัฒน์ เกตุแก้ว
................................................................................................................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนก
• คลินิกสูตินรีเวช โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3230 , 3232, 3500


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน