คณะผู้บริหาร รพ.หัวเฉียว

นางประภัสสร รุจิรากรสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาล

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นายแพทย์พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ

นางอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด

นางนงลักษณ์ ใจบุญ
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

พญ.มนนภา  ขุนณรงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1

นายแพทย์สุรพงษ์  วรสุวรรณรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2

นายแพทย์ณัฐพล  อรเวชดิลก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นางสาวพวงพลอย  หาญวีระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 1

นางเพ็ญแข  พรหมผลิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 2

นางสาวรุ่งนภา สง่าแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล 3

นางสาวสุจินดา เปี่ยมน้ำทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน-บัญชี

นางสาวศยามล จันทร์ขจร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว   ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   เสียงตอบรับจากผู้รับบริการ   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด