คณะกรรมการบริหาร รพ.หัวเฉียว

นายกอบชัย ซอโสตถิกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
ที่ปรึกษากิตติศักดิ์คณะกรรมการบริหาร

นายกำสิน เสรฐภักดี
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
คนที่ 1

นายสุธี เกตุศิริ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
คนที่ 2

ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์
กรรมการบริหาร

ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
กรรมการบริหาร

นายแพทย์สามารถ ตันอริยกุล
กรรมการบริหาร

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
กรรมการบริหาร

นางศิริกุล โอภาสวงศ์
กรรมการบริหาร

นายชูเดช เตชะไพบูลย์
กรรมการบริหาร

นายกฤษกร เตชะวิบูลย์
กรรมการบริหาร

นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการบริหาร

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว   ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   เสียงตอบรับจากผู้รับบริการ   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด